ارائه رایگان

دوره آموزش سواد رسانه

۲۵ بهمن ۱۳۹۹

آیا دوست دارید از آسیب های شبکه های اجتماعی و اینترنت در امان بمانید؟

دوره غیر حضوری آموزش سواد رسانه‌ای و فضای مجازی که با یادگیری آن به مباحث سواد رسانه، کسب و کار دیجیتال، جنگ نرم، مخاطب شناسی، فلسفه ارتباطات و رسانه های جمعی، آسیب ها و راهکارهای فضای مجازی، تکنیک های رسانه ای و بازی سازی و ارز دیجیتال مسلط می شوید. امروزه در ایران و جهان رسانه است که حتی دولت ها و حکومت ها را جا به جا کرده و درست را غلط و غلط را درست نمایش می دهد. ما با داشتن سواد رسانه و آگاهی به چالش ها و راهکارهای تعامل با این ابزار، میتوانیم خود و خانواده‌مان را از هر نظر محافظت کنیم.

 

درسهای دوره :

نظر خود را ثبت کنید

comment