8
قاسم سلیمانی

اعلام نتایج و جزییات برندگان

نتایج مسابقه فرهنگی ادبی هنری حدیث سردار دلها 8

۲۱ دی ۱۳۹۹
مدرسه علمیه رضویه مشهد

برگزاری وبینار

نشست تخصصی حجاب مقاومتی 8

۱۳ دی ۱۳۹۹

پاسدار ولایت 8

۱۲ دی ۱۳۹۹

مدرسه علمیه رضویه برگزار میکند

چگونه شهید پرور باشیم 8

۲۴ آذر ۱۳۹۹
قاسم سلیمانی

مدرسه علمیه رضویه برگزار میکند

مسابقه بزرگ حدیث سردار دلها 8

۲۴ آذر ۱۳۹۹

برگزاری وبینار در مدرسه علمیه رضویه با موضوع

نقش طلاب در تحقق انتقام سخت 8

۲۴ آذر ۱۳۹۹

مدرسه علمیه رضویه برگزار میکند

تشکر طلاب از فعالیت های انقلابی نمایندگان مجلس 8

۲۴ آذر ۱۳۹۹