4
زن خانواده اقتصاد مقاومتی

دومین نشست تخصصی

نقش زن وخانواده در تحقق اقتصاد مقاومتی 4

۲۲ دی ۱۳۹۹
شبهات عقیدتی

کارگاه روش شناسی

پاسخ گویی به شبهات عقیدتی 4

۲۲ دی ۱۳۹۹
مدرسه علمیه رضویه مشهد

میزگرد تخصصی

ضرورت احیا فلسفه اسلامی 4

۱۵ دی ۱۳۹۹