بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي

رای دهی:  / 14
ضعیفعالی 

ادامه مطلب در صفحه بعد...

امام ، علمدار اسلام ناب محمدی(ص)

امروز هم در دنيا اسلامى که با ظلم و زورگويى درافتد و چپاولگرى و فساد را محکوم کند، وجود دارد. اين اسلام بايد در انتظار دشمنى ابرقدرتها و امريکا و صهيونيست ها و کمپاني هاى غارتگر عالم و سلاطين فاسد و رؤساى مفسد امروز دنيا باشد.

روزى که ما پشت سر امام عزيز و علمدار اسلام ناب، شعارهاى اسلام واقعى را مطرح مى‏کرديم، مى‏دانستيم که دشمنها و قدرتها و ابرقدرتها در مقابل ما صف‏ آرايى مى‏کنند. در صدر اسلام هم همين‏گونه بود.

آن روزى که يهوديها و منافقان و کفار و مشرکان، اطراف مدينه‏ ى پيامبر را محاصره کردند و جنگ احزاب و خندق را به وجود آوردند، مؤمنين واقعى گفتند: «هذا ما وعدنااللَّه و رسوله»؛ اين، چيز تازه‏يى نيست. خدا و رسولش به ما گفته بودند که بدها و شريرها و فاسدها عليه شما همدست خواهند شد. بنابراين، آنها چون صدق وعده‏ ى الهى را ديدند، ايمانشان قويتر شد.

هرجا که اسلام واقعى آشکار شد، اگرچه قدرتهاى خبيث و پليد در مقابل آن صف‏ آرايى کردند، اما انسان هاى پاک و دلهاى مطهر و روحهاى صاف و فطرتهاى پاک و ناآلوده، با همه‏ ى توان و وجود از آن حمايت کردند. چرا ده ميليون انسان عزادار در ايام رحلت امام(ره) گرد پيکر مطهر آن بزرگوار جمع شدند و آن‏ گونه بر سر و سينه‏ ى خود مى‏زدند؟ چرا صدها ميليون مسلمان در سرتاسر عالم، به خاطر درگذشت يک انسان، اين‏طور عزادار و داغدار شدند؟ محبوبيت امام ما به خاطر چه بود؟ جواب، يک کلمه است: به خاطر اسلام. خود آن بزرگوار اين نکته را به ما ياد داد و خود او به ما فهماند و تأکيد کرد که به خاطر اسلام، خدا دلها را متوجه انقلاب و رهبر و ملت ايران کرد.

آن چيزى که به پاها و دلهاى شما قوّت داد، تا بتوانيد راه هاى طولانى را طى کنيد و به اين‏جا بياييد، اسلام ناب و مدافع مظلوم و ناسازگار با ظالم بود. اين اسلام است که دلها را جذب و جمع مى‏کند و نيرويى عظيم و شکست‏ ناپذير به وجود مى‏آورد. راز اصلى همين نکته است، که ما بايد آن را درست درک کنيم و هميشه به ياد داشته باشيم.

فرازي از بيانات مقام معظم رهبري در مراسم بيعت روحانيون و مسئولان و مردم استانهاي فارس، هرمزگان، شهرهاي قزوين، تاکستان و .... 21/4/1368