دریافت فطریه

رای دهی:  / 13
ضعیفعالی 

فطریه99

باسلام وعرض قبولی طاعات وعبادات ، استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان . مدرسه علمیه رضویه آمادگی  دریافت کمک های نقدی، وجوهات شرعی ازجمله :

خمس، زکات، فطریه، صدقه، رد مظالم، کفاره و... را اعلام نموده وبادقت نظردرمحل خود مصرف می نماید.


لطفا وجه واریزی وعنوان آن را به شماره   09371610384  ارسال نمایید