امام موسی کاظم علیه السلام

چندمنقبت از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام

رای دهی:  / 11

یاموسی بن جعفر علیه السلام

در ميان مردم مشهور است كه موسى بن جعفر عليه السّلام در ميان فرزندان حضرت صادق عليه السّلام از همه شريفتر و بزرگوارتر است، مقام او در دين و مذهب از همگان رفيع‏تر و بلندتر است، و از همه آنان فصيح‏تر و داناتر و فهميده ‏تر ميباشد، آن جناب از عباد و زهاد زمان خويش به شمار ميرفت و از همگان اعبد بودند.  روايت شده كه حضرت موسى بن جعفر نوافل شب را به نماز صبح می ‏پيوست، و پس از آن به تعقيب مشغول ميشد تا آنگاه كه آفتاب طلوع ميكرد، و بعد به سجده ميرفت تا آنگاه كه آفتاب بزوال ميرسيد، و در سجده خود ميفرمود: «قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو و التجاوز من عندك» و يكى از دعاهاى معروف آن جناب اين است كه ميفرمود: «اللهمّ انى أسئلك الراحة عند الموت، و العفو عند الحساب».

ادامه مطلب: چندمنقبت از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام
شیوه های تبلیغ قسمت سوّم
دوشنبه, 24 آذر 1393
 نمونه ها ده دستور مهم برای مبلغان « ادع الی سبیل ربک... ادامه مطلب...
IMAGE
طبّ الرّضاعلیه السّلام یارساله ذهبیّه
چهارشنبه, 04 شهریور 1394
طب الرضا یا رساله ی ذهبیّه یا مذهّبه، نوشتاری در دانش... ادامه مطلب...
IMAGE
كوثر نوری به كویر قمی
یکشنبه, 25 مرداد 1394
مرغ دلم راهی قم می شود     در حرم امن تو گم می شود عمه... ادامه مطلب...
IMAGE
نشست علمی پژوهشی زن و خانواده5
چهارشنبه, 17 مرداد 1397
عدالت جنسیتی در مفهوم جهانی، مقارن با فقه اسلامی است... ادامه مطلب...