طبّ الرّضاعلیه السّلام یارساله ذهبیّه - توضیحات

رای دهی:  / 8
ضعیفعالی 

ادامه مطلب در صفحه بعد...

 

۱- پیه نازکی که معده و امعاء را پوشانده است، چادر پیه‌.

 ۲- هر رطل تقریبا ۳۱۴ گرم است‌. ۳- تقریبا ۵ /۲ گرم‌.

 ۴- سنبل دو نوع است: سنبل الطیب، و سنبل رومی یا ناردین‌.

 ۵- هر أوقیه تقریبا ۳۲۳ گرم است‌.

 ۶- عصاره برگ و میوه درخت اقاقیا.

 ۷- صمغ صنوبر، تربانتین‌.

 ۸- دردی که نیمی از سر و صورت را می‌گیرد، میگرن‌.

 ۹- درد شکم، ذات الجنب یا سینه پهلو.

 ۱۰- نوعی کرم و انگل در معده‌.

 ۱۱- جوارش معرّب گوارش،  و نوعی حلواست‌. ترکیبی است که به جهت هضم غذا می‌خورند. معجونی مفرح و مقوی و محلل ریاح و مصلح اغذیه. فرهنگ معین‌

 ۱۲- آبزن: حوضچه‌ای که از چینی یا مس و مانند آن سازند و در آن استحمام کنند. و آن در پزشکی قدیم: ظرفی چوبین یا فلزی یا سفالین به اندازه قامت آدمی با سرپوشی سوراخ‌دار که بیمار را در آن نشانند و سر وی از سوراخ بیرون کنند. تیز در پزشکی قدیم: دوایی که در آپزن کنند. فرهنگ معین

‌ ۱۳- معجونی ساخته شده از هلیله. فرهنگ معین‌

 ۱۴- غذایی است که از گوشت های لطیف مانند گوشت ماهی و جوجه با سرکه و ترشیجات تهیه می‌شود.

 ۱۵- غذایی است که از گوشت و پوشت گوساله درست کنند، یا شوربای سکباج سرد و بی چربی‌.

 ۱۶- میوه درخت گز شاهی‌.

 ۱۷- اخدعان: تثنیه “اخدع‌” است و آن رگی است در حجامتگاه گردن که شعبه‌ای از ورید است. فرهنگ لاروس

‌ ۱۸- خوراکی است که از گوشت جوجه مرغ جوان و ادویه خوشبو به حسب احتیاج تهیه کننده و قسمتی از با آب میوه‌های ترش می‌جوشانند.

 ۱۹- گوشتی که با سرکه و خردل و ابزار می‌پزند.

۲۰- دانه‌هایی است شبیه کنجد در روی پوست صورت‌.

 

 رضویه

 

چگونگی نگارش کتاب