مرگ برآمریکا

رای دهی:  / 5
ضعیفعالی 

مرگ برآمریکا

 

امروز سيزدهم آبان است، روز من، روز تو، روز هم بستگي ما، روز گره كردن مشت ها و فرود آن بر سر استكبار. سالروز كندن سيم خاردارهاي لانه اي كه استعمار را به روح ما تنگتر مي كرد و بالارفتن از ديواري كه حصار شده بود بر عزت نفس مان.

 

 

بیانات رهبری :

رئیس جمهور آمریکا باید بداند که در میان کشورهای اسلامی و به ویژه نزد ملتهای مسلمان منطقه خلیج فارس و خاور میانه هیچ انسانی منفورتر از رئیس جمهور آمریکا نیست. در حالیکه سران حکومتها برای نفوذ در دل ملتها میلیاردها دلار خرج میکنند و تبلیغات دروغین به راه می اندازند، این بی عقلها میلیاردها دلار خرج کردند و خود را هدف تنفر و خشم ملتهای مسلمان و عرب خاور میانه قرار دادند. امروز ملتهای مسلمان همان احساس ملت بزرگ ایران را دارند که طی دوازده سال گذشته بغض و تنفر خود را با شعار مرگ برآمریکا ابراز میداشت و آمریکا نخواهد توانست نقش شیطانی خود را از اذهان ملتها پاک کند.

دیدار اقشار مختلف مردم با رهبر انقلاب

69/12/11