تبریک روز معلم

رای دهی:  / 8
ضعیفعالی 

تبریک روز معلم

#معلم
#روز_معلم
#هفته_معلم

مهرایزدی برفراز دستانم بدرقه ی استادی که راه ورسم درست زیستن را به من آموخت .

امروز بهانه ایست تا بوسه ای نثار دستانت شود وتبریکم را تقدیمت کند.

هفته ی مقدس معلم مبارک
مدرسه علمیه رضویه
........
@mrazaviehnews