نه به مباهله قرن

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

همه با هم مي آييم

رهبرانقلاب: راه‌پیمایی #روز_قدس که دفاع از فلسطین به‌وسیله‌ی حضور مردمی است، همیشه مهم است. امسال این راه‌پیمایی مهم‌تر است به‌خاطر این کارهای خیانت‌باری که بعضی از دنباله‌های آمریکا دارند در منطقه انجام میدهند برای جا انداختن معامله‌ی قرن؛ که البته جا نخواهد افتاد و هرگز تحقق هم پیدا نخواهد کرد و آمریکا و دنباله‌هایش حتماً در این قضیه هم شکست خواهند خورد. ۹۸/۳/۸

#روز_قدس

#نه_به_معامله_قرن

#آزادی_فلسطین

#راهپیمایی_روز_قدس