#مدافعان_حریم_سلامت

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

#بیانیه_مدرسه_علمیه_رضویه

#مدافعان_حریم_سلامت

«وَالْحَمْدُ لِلّهِ قاِصمِ الجَّبارینَ مُبیرِ الظّالِمینَ»؛ [۱]

« یا مَنْ اِسْمُهُ دَوآءٌ وَ ذِکرُهُ شِفآءٌ »

 ازخاکريز جبهه قدس تا پايگاه عين الاسد وحضوردرانتخابات،جهان خيره مانده تا اينک که خط مقدم نظام مقدس اسلامي را پزشکان و کادردلسوز وزارت بهداشت مقتدرانه و جهادي پرکرده اند تابار ديگر حماسه اي نو به پا کنند.

 

پزشکاني از جنس قاسم سليمانيها که با حس انسان دوستي ومهرباني به جنگ با ويروس کرونا و اغراض سياسي پيرامون آن قامت بسته اند .آنقدر خالصانه که تحسين ولي امرمسلمين جهان را برانگيختند. آفرين باد برشما وخداقوت تا رفع کرونا و تمام فتنه ها ازجهان.

بيماري سنت الهي است اما سري در آن نهفته است که ملت توحيدي ماآن را خوب مي شناسد .فرصتي است براي تماشاي قدرت وآزمون الهي که باطنش قربست و ظاهرش رنج، با رعايت بهداشت که توصيه موکّداسلام است و با توسل و توجه ميتوان به سلامت ازآن گذشت.

اللهم اشف مرضانا...

دعای افتتاح (1)

#بیانیه_مدرسه_علمیه_رضویه

.....

@mrazaviehnews

@tmrazaviehnews