مباهله یعنی چه؟ آیا در زمان حاضر نیز میشود با مخالفان اسلام مباهله کرد؟ - پيام های واقعه مباهله

رای دهی:  / 10
ضعیفعالی 

ادامه مطلب در صفحه بعد...

 

پيام های واقعه مباهله:

  از داستان مباهله می توان پیام های زیر را به دست آورد :

1. اگر انسان ايمان به هدف داشته باشد، حاضر است خود و نزديك‏ترين بستگانش را در معرض خطر قرار دهد. «مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ»

2. آخرين برگ برنده و سلاح برنده مؤمن، دعاست. «فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ»

3. در مجالس دعا، كودكان را نيز با خود ببريم. «أَبْناءَنا»

4. . استمداد از غيب، پس از بكارگيرى توانايى‏هاى عادّى است. «نَبْتَهِلْ»

5.در دعا، حالات اهل دعا مهم است، نه تعداد آنها. گروه مباهله كننده پنج نفر بيشتر نبودند. «أَبْناءَنا»، «نِساءَنا»، «أَنْفُسَنا».

6.زن و مرد در صحنه‏هاى مختلف دينى، در كنار همديگر مطرحند. «نِساءَنا»

7. علىّ بن ابى طالب، جان رسول اللَّه است. «أَنْفُسَنا»

8. اهل بيت پيامبر، مستجاب الدعوة هستند. «أَبْناءَنا»، «نِساءَنا»، «أَنْفُسَنا»

9. فرزند دخترى، همچون فرزند پسرى، فرزند خود انسان است. «أَبْنائِنا»

  بنا براين امام حسن و امام حسين فرزندان پيامبرند.[17]


 

 

نویسنده :  مجتبی صداقت

منبع : پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام

 


پی نوشت :

[1] .آل عمران/61(ترجمه آیت الله مکارم)

[2] . طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات ناصرخسرو، تهران، 1372ش، سوم، ج2، صص762-761.

 [3]. مکارم شیرازی،ناصر؛ پیام قرآن، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1381ش، ج9، ص 242.

[4] . راغب اصفهانی،حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن، دار العلم- الدار الشامیة، دمشق- بیروت، 1412 ق، اول، ص741.

 [5]. قرائتی، محسن؛ تفسیر نور، مرکز فرهنگی درسهائی از قرآن، تهران، 1383ش، یازدهم، ج2، ص 76.

[6] . آل عمران/59.[6]

[7] . حاکم حسکانی؛ شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، مؤسسه طبع و نشر، تهران، 1411ق، اول، ج1، صص 156-155.

[8].تفسیر نور، ج2،ص76(همان).

[9]. مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏2، ص762(همان).

[10] . شواهد التنزیل، ج1، ص 157(همان).

[11] . محمد بن محمد بن نعمان(شیخ مفید)؛ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، کنگره شیخ مفید، قم، 1413ق، اول، ج‏1، ص 168.

[12]. مجمع البیان، ج2، ص763- 762(همان).

[13]. تفسیر نور، ج2، ص77(همان).

[14] . میر حامد حسین؛ عبقات الانوار فى امامة الائمة الاطهار؛ کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین (ع)، اصفهان، 1366ش، دوم، ج‏17، ص 746.

[15] . اين حيوان از گرانبهاترين سرمايه هاى عرب محسوب مى شد.

[16] . مسلم بن حجاج نیشابوری؛ صحیح مسلم، دار الفکر، بیروت، ج7، صص 121-120.

[17] . تفسیر نور، ج2، ص78(همان).