نکاتی از لیله رغائب

رای دهی:  / 3
ضعیفعالی 

لیلة الرغائب

 •   در ماه رجب، زيارت امام رضا عليه السلام ويژگي هايي دارد، مزيت هايي دارد.
 •   اولين شب جمعه ماه رجب، ليله الرغائب است. انسان بايد ببيند در اين شب چه وظيفه اي دارد؟
 •   پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمودند: غفلت نكنيد از اولين شب جمعه. ملائكه ‌اين شب را، ليله الرغائب ناميدند.
 •  هيچ فرشته اي در آسمان و زمني باقي نمي ماند الا اين كه جمع مي شوند در كعبه و خداوند تبارك و تعالي به آنها احاطه علمي پيدا مي كند و خداوند مي فرمايد: اي ملائكه از من بخواهيد. آنها مي گويند: خدايا حاجت ما اين است كه مغفرتت را شامل حال رجبيون قرار دهي. خداوند مي فرمايد: من اين كار را انجام دادم قبل از اين كه شما به اين مطلب توجه پيدا كنيد.
 •  ماه رجب مثل ميهماني است كه در خانه اي گرفته اند، ‌اما مردم كه بيرون رفت و آمد مي كنند،‌ از اين مهماني خبر ندارند؛ اما در اين مهماني همه آمده اندكه از ميهمانان خداوند پذيرايي كنند.
 •   پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله مي فرمايند: غفلت نكنيد. ‌غفلت در جايي است كه حقيقتي وجود داشته باشد، اما شما بي خبر هستيد. گوش و هُش داريد اين ساعات را                                 در رباييد اين چنين نفحات را
 •  ملائكه اين شب را ليله الرغائب ناميدند. ملائكه بدون دليل چيزي را نامگذاري نمي­كنند؛ ‌آنها همان محتوا و مضمون و واقعيت را اسم قرار مي دهند.
 •  رغائب يعني چه؟ رغائب جمع رغيبه، يعني آن چيزي كه به او رغبت داريد، يعني عطايا، مواهب، سعادت و غيره.
 •  اين فيوضات و جايگاه ها را چه وقت به انسان عطا مي كند؟ پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله مي فرمايند: وقتي يك سوم از شب بگذرد، اين فيوضات را مي دهند. ساعت هشت و سي دقيقه شب را تا چهار و سي دقيقه صبح را، سه قسمت كنيد؛ مثلاً از ساعت يازده و نيم شب به بعد، دربها باز مي شود و مي گويند بفرماييد.
 •  علت اين كه فيوضات در اين ساعات است براي اين است كه ضيافت روحاني است، بايد وضو گرفته و به خواب رفت. كه به اين توصيه بايد بدن را كنارگذاشت و فارغ البال به معنويات بپردازيم.
 •  پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله مي فرمايند: همه ملائك جمع مي شوند؛ وقتي جايي اجتماع است يعني جلسه خيلي مهم است چون همه ملائك دور كعبه جمع مي شوند. ملائكه در اين عالم نقش كارگزار و مدبر امور را دارند. مسئولين نظام تكويني هستند؛ ملائكه رزق، علم، تقوا، ايمان، ‌صبر، توكل و... هستند. هيچ گاه كارها لنگ نمي ماند چون همه جا مسئولين هستند.
 •  آيا در خواب انسان چيزي را مي خواهد كه در بيدار ي مي خواهد؟ خيلي بايد انسان با خودش كار كرده باشد كه بتواند در خواب هم سعادت را طلب كند.
 • ملائكه از خداوند مي خواهند حاجت رجبيون را برآورده كند اگر كسي شب را صبح كرد و ديد خبري نيست معلوم مي شود اورجبي نيست،‌ خداوند مي فرمايد من اين كار را انجام دادم.
 • اينجا نكته اي وجود دارد. اين كه خداوند چگونه با ملائكه صحبت مي كند و آنها چطوري صحبت مي كنند؟ همه اينها از درون و حقيقت است، هر چند لفظي بين فرشتگان و خداوند تعالي رد و بدل نشود اما باز هم اين حقيقت و واقعيات است كه رد و بدل مي شود.
 •  اگر شما روي خودتان كار كرده ايد، همان ساعت ده شب بخوابيد و بدانيد آن چه را كه صلاح تان است در خواب از خدا مي خواهيد.    
     

  سال 1391