شستشوی معنوی در نهر رجب

رای دهی:  / 10
ضعیفعالی 

شستشوی معنوی در نهر رجب

 • « سه ماه رجب و شعبان و رمضان، سه ماه نور هستند. می بایست از فرصت های این ایام بهره گرفت و انسان باید آمادگی ورود به این ماه را پیدا کند. این سه ماه دوره نقاهت و قرنطینه معنوی است که خود را به یک وضعیت مطلوب برسانیم؛ در این سه ماه انسان به درجات معنوی بالایی دست پیدا می کند.»
 • به این ماه، می گویند رجب؛ یعنی أصب. چرا اصب می گویند؟ چون ماهی است که رحمت خدا در آن ریخته می شود.
 • ماه رجب از ماه های حرام است. در ماه های حرام، انسان باید خود را حفظ کند از بسیاری از کارهایی که در ماه های دیگر می تواند  انجام بدهد، چه از نظر ظاهری و چه از نظر معنوی.
 • «پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: ماه رجب نهری است در بهشت، آبی که در داخل این نهر جریان دارد سفیدتر از شیر و شیرین تر از عسل است.»
 • انسان اگر به رودخانه ای برخورد کند، چه می کند؟
 • افرادی سنگ می اندازند و از دیدن امواج ایجاد شده لذت می برند.
 • افرادی داخل آب می روند و چند دقیقه ای می مانند و بیرون می آیند.
 • افرادی داخل آب می روند و شنا می کنند تا خسته شوند.
 • پیامبر صلی الله علیه و آله نفرمودند: رجب برکه است، درما نمی توانستیم پویایی را استفاده کنیم. فرمودند: نهر، چون مناسبتی با حکم دارد(مناسبت حکم و موضوع)؛ از این لفظ دانسته می شود انسان چه باید بکند.

ویژگی های نهر چیست؟

 • زمانی که پیامبر این را فرمود، مردم رابطه زیادی با نهر داشتند، در آن زمان رودخانه نقش حمام را داشت که خود را در آن شستشو می کردند. پس در این ماه باید خود را شستشو دهیم  نه فقط نظاره گر باشیم. بسیار آب تمیزی است. کسانی که وارد این شستشوی معنوی می شوید سفید تر از شیر و شیرین تر از عسل خواهید شد. اگر داخل شوید و شستشوی معنوی انجام دهید، دیگران به شما رجوع می کنند و از شما نظر می خواهند. 
 • پیامبر بعد از یکی از جنگ ها، به افراد خود فرمودند: شما از جهاد اصغر برگشتید؛ خود را برای جهاد اکبر (جهاد با نفس) آماده کنید و رجب جهاد اکبری است. در ماه رجب زندگی کن و عجایب ببین.

توصیه عملی استاد :

 1.      قرائت قرآن به طور روزانه؛ روزی نصف جزء.
 2.       تفکر در دعاها؛ ببینید نسبت به مضامین دعا چگونه هستید؟ باید خود را به سطح آن برسانید.
 • امیدواریم با این برنامه بتوانیم به این رودخانه قدم بگذاریم و تمیز شویم و بتوانیم ماهی های خوبی صید کنیم.
 • آفت حرکت های معنوی فراموشی است، مراقب باشید دچار آن نشوید.