توحید

اقسام راه های شناخت خدا

رای دهی:  / 6

اقسام راه های شناخت خدا

جلسه گذشته مقداری به مباني اصلي توحيد اشاره داشتيم،آنگاه با توجّه به اين مباني و اساس و پايه ها، بسياري از اشكالاتي كه در كتابها نوشته شده يا ممكن است يكي از اعضاي منزل از ما داشته باشد يا در مدارس و جاهاي ديگر كه رفت و آمد مي كنيم، پاسخ داده خواهد شد و سستي اشكال، خودش را نشان خواهد داد.

همانطور كه مستحضر هستيد اصول دين ۵ تاست و در دانشگاههاي كشور هم براي همين اصول دين، چهار واحد درسي قرار داده شده است؛ دو واحد درسي بنام معارف ١ كه درباره توحيد و عدل صحبت مي كند و دو واحد درسي ديگر بنام معارف ٢ درباره نبوت و امامت و معاد بحث مي كند، بنابراين ما هم از همين توحيد، بحث را شروع مي كنيم و اصول كلي كه در اين باره هست خدمت شما عرض مي كنيم.

در روايتي كه از طريق معصومين عليه السّلام به دست ما رسيده، طرق متعددي از اثبات وجود خداي متعال ذكر شده است. علمائي كه از اين روايات استفاده كرده اند، هر كدام با ظرافت خاصي ادله اي را استخراج كردند غير از اين ادله مستفاد از روايات، ادلة ديگري هم كه عقل انسان حكم مي كند، آن را هم مي توان در رابطه با شناخت خداي متعال ذكر كرد.

ادامه سخنرانی استاد کلیک بفرمایید:اقسام راه های شناخت خدا