«آشنايي اجمالي با مجموعه پژوهشي مدرسه علميه رضويه»

مقام معظم رهبری:

«مجموعه کارهای پژوهشی حوزه بايد بتواند يک جمع کامل و يک منظومه کامل را به

وجود بياورد تا همه نيازهايي را که حوزه متصدی و مهتم به آن است، پوشش بدهد.»

                                                                                       « سخنرانی مقام معظم رهبری 15/7/1379»

معرفی واحد پژوهش کلیک بفرمایید:

 صفحه پژوهش

شانزدهمین فراخوان جشنواره بانوی کرامت

رای دهی:  / 11
ضعیفعالی 

مدرسه علمیه رضویه

 • دستور العمل ثبت نام در شانزدهمین فراخوان جشنواره بانوی کرامت

معاونت پژوهش مرکز، شانزدهمین دوره جشنواره بانوی کرامت را با هدف ترويج و ارتقای فرهنگ پژوهش و

پژوهشگری و شناسايی و تقدير از پژوهشگران منتخب حوزه های علمیه خواهران برگزار مینمايد.

مدارس علمیه، اساتید، کادر، طلاب و دانش آموختگان خواهر حوزه های علمیه میتوانند آثار و فعالیتهای خود را از طريق» سامانه فراخوانهای پژوهشی «در اين جشنواره ثبت نمايند.

شرایط شرکت در جشنواره

 

•حوزوی و خانم بودن پدیدآورندگان آثار

اين جشنواره مختص خواهران طلبه است. از ثبت و تأيید آثار آقايان به صورت انفرادی يا مشارکتی با خواهران طلبه جداً پرهیز شود.

موضوعات و قالب جشنواره

•کرسی آزاد اندیشی، نشست و همایش علمی: در سال 1396 برگزار شده باشد و در دوره قبل جشنواره شرکت داده نشده باشد.

مستندات کرسی:  خبرنامه، کاربرگ اطلاعات، فرم نظرسنجی، تصوير

مستندات همايش:  کاربرگ اطلاعات همايش، تصويراز همايش، پوستر همايش، تصوير مقالات برتر، فرم نظرسنجی

مستندات نشست: خبرنامه، فرم نظرسنجی، کاربرگ اطلاعات، تصوير (فايل ها به صورت فشرده شده زيپ بارگزاری شوند( - -

•نرم افزار پژوهشی: در سامانه، معرفی نامه نرم افزار بارگزاری شود و پس از ثبت، 2 نسخه از نرم افزار به دبیرخانه

جشنواره پست شود. )فايل word , pdf راهنمای نرم افزار بارگزاری گردد.(

•مجله علمی: شامل مجلات علمی منتشر شده در سال 1396 که حاصل کار گروهی يا مدرسه ای است. علاوه بر ثبت مشخصات و ارسال فايل، بايستی 2 نسخه از نشريه مکتوب به دبیرخانه جشنواره ارسال شود. )تمامی شماره های چاپ شده در سال 96 (

•پایگاه و وبلاگ پژوهشی: چنانچه طلاب به صورت فردی يا گروهی و يا مدارس و مراکز علمی، مديريت يک درگاه اينترنتی را بر عهده دارند که در آن فعالیت های علمی پژوهشی را پوشش میدهند میتوانند مشخصات پايگاه/ – وبلاگ را در سامانه ثبت نمايند. تصويری از صفحه اصلی پايگاه/وبلاگ بارگزاری شود.

•آثار پژوهشی: در قالب کتاب، مقاله، پايان نامه، تحقیق پايانی در صورت داشتن شرايط میتوانند در اين دوره شرکت کنند.

کتاب: آثار منتشر شده در سال 1396 اصل کتاب منتشر شده همراه با کدرهگیری بايد به معاونت پژوهش پست شود.

پایان نامه و تحقیق پایانی: آثار دفاع شدهای که تا کنون به جشنواره ها ارائه نشده اند.

مقاله: موضوعات علوم اسلامی و علوم انسانی مرتبط با حوزه دين

•موضوعات بخش ویژه جشنواره )تمام محورها و قالب آثار(:

- عرصه های فعالیت علمی پژوهشی طلاب خواهر در فضای مجازی

- نقش بانوان پژوهشگر در انتقال معارف اسلامی

- بانوان عالمه و نقش آنان در توسعه پژوهشگری و جنبش علمی در زمان ثبت نام، باید گزینه بخش ویژه انتخاب شود.

نکات و شرایط

1 .  فقط آثاری قابلیت ارائه به اين جشنواره را دارند که قبلاً به دوره دهم و ادوار گذشتة جشنواره های علامه حلی)ره(،بانوی کرامت و رشد، ارائه نشده باشند.

2 .  مقالات و آثار گروهی و میدانی )پیمايشی( بايستی در جشنواره رشد شرکت داده شوند. )آثاری که به وسیله حداکثر 2

نفر از خواهران طلبه نگاشته شود قابل قبول است(

3 . کرسی، نشست و همايش فعالیتی گروهی است و بر همین اساس به نام مديريت استانی يا مدرسه علمیه برگزار

کننده ثبت شود.

4 . مدارس علمیه برای ثبت فعالیتهای پژوهشی )کرسی، همايش، نشست، نشريه، نرم افزار، پايگاه و وبلاگ( از طريق

کارتابل هايی که دوره گذشته ايجاد کرده بودند اقدام نمايند. چنانچه نرمافزار، پايگاه و وبلاگ به صورت شخصی

تهیه شده بايد از طريق کارتابل طلبه مانند آثار پژوهشی ثبت شوند.

5 .  نرم افزار، پايگاه و نشريه فعالیتی گروهی است؛ پس معرفی يک نفر به عنوان دبیر يا مسئول و ذکر همکاران ديگر مجموعه در هنگام ثبت نام الزامی است.

6 . هر داوطلب/مدرسه علمیه میتواند حداکثر تا 3 اثر برای جشنواره ارسال نمايد )بدون محدويت در قالب اثر(

7 .  چنانچه کپیبرداری يک اثر بهوسیله ارزيابان در هر مرحلهای مشخص و اثبات شود، علاوه بر اينکه برای آن اثر نمره

صفر منظور خواهد شد، نويسندة منتسب به اثر نیز از شرکت در دورهی بعدی جشنوارههای معاونت پژوهش محروم خواهد گرديد؛ همچنین مراتب به مديريت استانی مربوطه جهت ثبت در پرونده طلبه منعکس خواهد شد.

8 . معاونین محترم پژوهش مدارس و استانی میبايست بر فرآيند ثبتنام به خصوص مراحل تأيید آثار، نظارت کامل داشته باشند.

روش ارسال آثار

1 .  ورود به سامانه فراخوان های پژوهشی

2.  تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه

ثبت نام و ارسال آثار برای طلاب تحت پوشش مرکز از طريق کوثر نت به نشانی www.kowsarnet.whc.ir و برای طلاب نظام قديم، آزاد، جامعه الزهرا )سلام الله علیها(، جامعه المصطفی)صلی الله علیه وآله( و خراسان از طريق سامانه فراخوانهای پژهشی به نشانی www.research.whc.ir انجام میگیرد.

3 .  ارسال فايل الکترونیکی اثر، با فرمت word و PDF به جز مجله علمی، نرم افزار و کتاب نياز به ارسال پستی آثار دیگر نيست.

مهلت ارسال آثار و فعالیت ها پایان31اردیبهشت ماه 1397

با توجه به اينکه امتحانات نیمسال دوم از 28 خردادماه آغاز میگردد مسئولین استانی و مدارس علمیه به نحوی برنامه- ريزی نمايند که تا 31 ارديبهشت آثار و فعالیت ها تهیه و در سامانه ثبت شوند.

امتیازات

- حمايت از چاپ و نشر آثار منتخب؛

- تقدير و اهدای جوايز ارزنده به منتخبین حقیقی و حقوقی؛

- جوايز بخش ويژه ارزنده تر هستند؛

- بهره مندی از تسهیلات حوزه از جمله اعطای امتیاز برای ورود به سطوح بالاتر و استفاده از تسهیلات پژوهشگری

- پايگاه ها و وبلاگ های پژوهشی منتخب علاوه بر دريافت جايزه در پايگاه جشنواره مرکز نیز معرفی میشوند.

نحوه ارتباط با دبیرخانه جشنواره

نشانی: قم، بلوار امین، نبش کوچه 51 ، مرکز مديريت حوزه های علمیه خواهران، معاونت پژوهش، اداره مجامع وهمايش های پژوهشی. کدپستی: 3713954736

www.pooyesh.whc.ir__

 

...........................................

پایگاه و وبلاگ پژوهشی

 

مطالبی که در پایگاه/ وبلاگ منتشر می¬شود باید محوریت و رویکرد پژوهشی داشته باشد.

به عنوان الگو می-توان به پایگاه پویش مراجعه نموده و عناوینی ذیل را مورد توجه قرار داد:

 

 • اطلاع رسانی پژوهشی (مصاحبه، گزارش، خبر، معرفی آثار علمی و نویسندگان، معرفی مراکز و موسسات علمی، ‌کتابخانه¬ها، ، انعکاس فعالیت¬های مرکز و مدارس و ..)
 • آموزشِ پژوهش
 • بانک¬های اطلاعاتی پژوهشی (مقالات، چکیده آثار و .)

 

از یک پایگاه/ وبلاگ پژوهشی اهداف زیر مورد انتظار است:

 

 • ترویج فرهنگ پژوهش در مدارس علمیه
 • ارتقاء سطح دانش و مهارت پژوهشی مخاطبان و مدارس
 • شناسایی طلاب پژوهشگر و نویسنده و تشویق آنان از طریق تعامل

 

محورهای دیگر:

 • مطالب به شکلی نو و آمیخته با جذابیت¬های هنری – نگارشی و با استفاده از طرح و عکس – به مخاطب عرضه شود.
 • توجه به گرایش¬های متنوع با توجه به نیاز مخاطبان رعایت شود.
 • استفاده از آثار مخاطبان در اولویت است.
 • مطالب مطابق باورهای دینی، متقن و به صورت مستند و متناسب به مخاطبان خواهر عرضه شود.
 • به مناسبت¬های دینی و ملی توجه شود.

درصورت هرگونه پرسشی در رابطه جشنواره بانوی کرامت با خانم کوخانی واحد پژوهش مدرسه علمیه رضویه تماس بگیرید.

hkoukhani@

 

 

 • نشست فعالان قرآنی

  اولین نشست فعالان قرآنی

 • در محضر عالم آل محمد صلی الله علیه وآله

  بیانات استاد محترم جناب آقای دکتر نخاولی(جایگاه والای حضرت رضا علیه السلام و نقش تأثیر گذار ایشان در حفظ اسلام حقیقی از هجوم شبهات )

 • همایش حریم عفاف 1

  آیت الله العظمی علم الهدی حفظه الله

 • همایش حریم عفاف 2

  سخنرانی اساتید بزرگوار حجت الاسلام والمسلمين يعقوبيان ,حجت الاسلام والمسلمين خامه گر , حجت الاسلام والمسلمين معرفت ,بیش از 250 نفر از طلاب و اساتید حوزه های علمیه خواهران و جمعی از دانشجویان

 • همایش حریم عفاف 1

  خانم دکترنیلچی زاده وسرکارخانم زلفی زاده استادحوزه

 • همایش حریم عفاف 2

  تقدير و تشكر از برترين هاي آموزشي و پژوهشي مدرسه و اهداء جوایز به مقالات برتر شرکت کننده در همایش

 • همايش حريم عفاف 2

  اختتامیه همايش حريم عفاف با مداحي ذاكر اهل بيت حاج آقاي پيرزاد