«آشنايي اجمالي با مجموعه پژوهشي مدرسه علميه رضويه»

مقام معظم رهبری:

«مجموعه کارهای پژوهشی حوزه بايد بتواند يک جمع کامل و يک منظومه کامل را به

وجود بياورد تا همه نيازهايي را که حوزه متصدی و مهتم به آن است، پوشش بدهد.»

                                                                                       « سخنرانی مقام معظم رهبری 15/7/1379»

معرفی واحد پژوهش کلیک بفرمایید:

 صفحه پژوهش

نشست علمی نقش بي بديل زن در نظام هستي

رای دهی:  / 8
ضعیفعالی 

نشست تربیتی باموضوع نقش بی بدیل زن درنظام هستی باحضور آیت الله سائلی درمدرسه رضویه ۲۸بهمن سلسله نشست علمی نقش بی بدیل زن در هستی

نشست تربیتی باموضوع نقش بی بدیل زن درنظام هستی باحضور آیت الله سائلی درمدرسه رضویه ۲۸بهمن برگزار گردید.آیت الله سائلی دراین نشست فرمودند هدف ازبیان این مبحث شناخت توانایی های زن واستفاده از این نیرو برای رسیدن به ایمان است.ایشان فرمودند یکی ازویژگیهای زنان برخورداری ازهوش عاطفی قوی است که دارای ویژگیهایی است.۱_توانایی درک احساس وعواطفی که درروحش پدید می اید .۲_کنترل احساسات۳_اجتماعی وگروه گرابودن ۴_سرعت درپی بردن به عواطف واحساسات دیگران۵_قدرت مثبت اندیشی۶_تشخیص هیجان منفی ازهیجان مثبت .ایشان درادامه فرمودند امام حسین دردعای عرفه خداراسپاس می گوید براینکه به ایشان مادر عطانموده است.ودووصف برای مادربیان می کنند ۱_باعاطفه بودن۲_رحمت داشتن .ایشان درادامه بیان کردند که زن مظهر ارامش است وکسی که  آرامش دهنده است خودنیز باید ارام باشد والا باعدم کنترل خود ونبود هوش عاطفی قادر به اجرای ماموریت خودنخواهدبود وازبه کار گیری تواناییهای خو د نیز خارج می شود.

الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم .......

یکی از مباحث مهم بخصوص برای خواهران آشنایی با ویژگیهای جنسیتی زن هست. دانستن این ویژگیها فقط برای این نیست که یک معرفت و یک شناختی به ویژگی های جنسیتی زن پیدا شود بلکه هدف اینست که زن به تواناییها و قدرتها و نیروهایی که در وجود خودش خدای بزرگ تعبیه کرده آگاهی پیدا کند و از آن نیروها در جهت ایمان استفاده کند.

 

در طرح جامع تربیتی که پنج محور دارد محور دوم عبارتست از ویژگیهای مهم جنسیتی زن. تا زنی نداند که چه کسی هست و چه قدرتهایی دارد نمی تواند از قدرتهایش استفاده کند، ممکن هست که خودش را ناتوان و ضعیف بداند مثل فردی که استعداد قاری شدن را دارد ولی کسی او را بیدار نکرده که صدای خوب و دارای انعطاف خوبی دارد که اگر می دانست می توانست قهرمان خوبی در این وادی شود ولی چون نفهمید و آشنا نشد محروم ماند هدف ما از طراحی این محور دوم اینست که شما خانمها، دخترها بدانید که چه قدرتهایی را خداوند به شما داده است. تا از آنها بتوانید در مسیر سعادتتان استفاده کنید. ما ویژگیهای مشترک بین زن و مرد را بحث نمی کنیم بلکه ویژگیهای در انحصار خانمها را بحث می کنیم یا لااقل از منابع دینی این انحصار دانسته می شود.

در این محور به 15 بند اشاره شده ولی چون وقت نداریم به ترتیب بحث نمی کنیم.

 بند سوم بحث تربیتی برخوداری زن از هوش عاطفی قوی: هوش فقط یک قسم نیست که همان iq بگویند یا هوش ریاضی احیاناً می گویند. تمام هوشها منحصر به هوش ریاضی نیست دانشمندان هوشهای دیگری هم گفتند مثلاً هوش تجربی. یک بنا که 30 سال بنایی کرده وقتی یک ساختمان را نشان می دهید که نم زده او به سرعت می فهمد که علت اصلی نم چه هست؟ یا هوش دیگری هست بنام هوش مدیریتی که فرد می تواند مجتمعی که بر عهده اش هست با کمترین هزینه و بهترین نحوو بیشترین بهره وری به سمت هدفش سوق دهد. ممکن هست فردی که دارای هوش ریاضی بالاست نتواند مدیر خوبی باشد.

*هوش عاطفی، احساسی، هیجانی: به این معناست که صاحب آن توانایی درک عواطف و احساسات و هیجاناتی که در روحش پدید می آید توانایی شناسایی و کنترل آنها را با سرعت بیشتری دارد. از این احساس و عاطفه استفاده می کند در فرایند تفکر و اندیشیدن و در فرایند اقدام عملی. کسانی که دارای هوش عاطفی هستند گروه گرا هستند و هینطور قدرت بالا در درک عواطف واحساسات دیگران را دارند ودر صدد کنترل هیجانات در فرد مخاطبشان باشند، قدرت جداسازی هیجانات مثبت از منفی را دارند. توانایی انتقال مثبت ها به طرف مقابل . قدرت مثبت اندیشی را دارند. برای همین هست در یک خانواده یکی از بچه ها قدری دیرتر به منزل می آید اول کسی که این را درک می کند آن مادر هست، او تلاش می کند که علت تاخیر فرزند را جویا شود، چرا بخاطر اینکه نیرویی در درون خودشان دارند.

*ما معتقدیم منابع ما این گفتار دانشمندان را که زنان از هوش عاطفی قوی برخوردارند را تایید می کنند. لذا  می بینید زن برای تربیت مناسب تر هست تا مرد، زن کارکردهایی می تواند داشته باشد که هرگز یک مرد آن توان را ندارد.

4 دلیل بر وجود هوش عاطفی در زن:

دلیل اول: در دعای عرفه از امام حسین (علیه السلام) : امام حسین از خداوند سپاس به عمل می آورد بخاطر اینکه به او مادر داده و مادر را که می خواهد توصیف کند دو تا وصف برای مادر می آورد می فرماید:وَ عطفت علیً قلوب هوازن و کفلتنی عن امهات رواهم. خدایا من تو را سپاس می گویم بخاطر اینکه قلب مادرم را نسبت به من با عاطفه کردی ( پس مادران عاطفه دارند) و من را به عهده مادرانی که رحیمه هستند، رحمت دارند سپردی. (مادران رحمت دارند). امام حسین دو ویژگی را برای مادرها ذکر می کنند 1- عاطفه 2- رحمت

اینهایی که عرض می کنم1- هم برای آشنا شدن با خودمان هست .2- هم برای انتخاب درست راه است. هم جنبه توصیفی دارد (شناخت) هم جنبه دستوری(یادگیری راه و رسم زندگی). باید اینگونه بشویم. عاطفه در لغت: یک طرف شیء به طرف دیگر آن برگردد، مثل شاخه درخت که یک طرف شاخه را به طرف دیگر برگردانید می گویند عطف شد، یا مانند بالشت و.... هرگاه یک طرف شیء را به طرف دیگر برگدانیم می گویند عطف شده است. در ماده عطف دو عنصر لحاظ شده یکی اینکه یک چیزی به چیز دیگر برمی گردد یا توجه داشتن. دوم: آن جزء دیگر که این به سمت آن برمیگردد هر دو از اجزاء و عناصر یک شیء محسوب می شوند به عبارتی دو طرف یک حقیقت هستند مربوط به یک شیء می شود. خوب حالا این چه ربطی به عاطفه دارد؟ لغوی ها می گویند که کلمه عاطفه و مشتقات آن یک ریشه دارند یعنی همین که عرض کردیم ریشه عاطفه است، خوب اگر این ریشه عاطفه باشد به یک فرد مهربان مثل مادر که می گویند عاطفه دارد و عطوف هست این با معنای لغوی این کلمه چطور تناسب دارد؟ به این ترتیب که، این مهربانی و عاطفه در وجود یک انسان باعث می شود که آن شخص دیگری که مورد مهربانی قرار می گیرد و این به او محبت ومهربانی دارد، او را جزء خودش بداند و به سوی او توجه کند و چون مهربانی باعث می شود که هر کسی را که انسان دوستش دارد به سمت او برگردد واو را جزء خودش بداند  لذا هر که مهربان هست به او می گویند عطوف. وقتی یک مادر عطوف است به فرزند خودش یعنی اولاً فرزند را جزء خودش می داند. ثانیاً به او توجه دارد.

یک همسری که عطوف هست یعنی همسر خودش را جزء خودش می داند بنابراین عاطفه و عطوف بودن یک ارتباط ذاتی بین دو طرف ایجاد میکند نه ارتباط عارضی و سطحی و روی کاری بلکه ارتباط ذات به ذات است. طبق فرمایش امام حسین وقتی می گوید مادر عاطفه دارد یعنی آنطرف مقابل خودش را ذاتی خودش می داند.

وَ عَطَفتَ عَلَّیَ قُلوبَ الهَوازِن وَ کَفَلتَنی الاُمهات ٍرَواحِم تو مادر من را نسبت به من عطوف کردی مرا سپردی به دست مادرانی که رحمت دارند. حال ببینید عاطفه و رحمت چقدر به هم نزدیک هست.

 *رحمت مانند عاطفه از دو عنصر تشکیل می شود در جایی اطلاق می شود که کسی نیازمندی را ببیند از دیدن آن منفعل و متأثر شود و بعد کمک کند آن نیاز برطرف شود. دو عنصر رحمت: 1- تأثر و انفعال از دیدن صحنه ها    2- نجات آن از آن حاجت و نیاز

هرگاه رحمت در مورد خداوند بکار برده شود از عنصر اول خالی می شود چون خدای متعال متأثر نمی شود از دیدن نیازمندان چون اگر منفعل شود دیگر واجب الوجود نخواهد بود بلکه ممکن الوجود خواهد شد که دیگران می توانند روی او اثر بگذارند. رحمت در مورد خداوند بر می گردد به عنصر دوم یعنی خداوند حاجات دیگران را برآورده می کند و نقص ضعیفان را از بین می برد و به آنها قوت می دهد اما در مورد ما با دو عنصر صدق می کند.

از فرمایش امام حسین در مورد مادر به چهار نکته می رسیم: 1- فرزند خودش را جزئی از خودش می داند. 2- به او توجه دارد.  3- مادر از دیدن فرزندش متأثر می شود.4- تلاش می کند ضعف فرزند را برطرف کند.

از سخن امام حسین در مورد مادر چطور استدلال می کنیم که مادر هوش عاطفی دارد؟ توجه مادر به فرزند اولین علائم هوش عاطفی هست، در درون خودش فرزند را مطالعه می کند. صاحب هوش عاطفی هم عواطف و احساسات دیگری را درک می کند وهم می تواند کمک کند که دیگران غلبه کنند بر فشارهای روانی خودشان و هم کنترل دارد بر فشارهای روانی خودش. حال می آییم در رحمت، آن عنصر دوم که نقص را برطرف می کند. این همان هوش عاطفی هست که طرف مقابل را می فهمد و تلاش می کند آن ضعف را برطرف کند.

حال ممکن است شما بگویید بحث در مورد زن است از آنجهت که زن هست نه از جهت مادری چطور می شود؟ استدلال اول فرمایش امام حسین (علی السلام )در دعای عرفه بود که توانستیم استفاده کنیم که مادر در یک حدی هوش عاطفی قویتری دارد.

دلیل دوم: در رساله الحقوق از امام سجاد (علیه السلام): حدود 50 حق را بیان کرده حق چشم، گوش و...... تا به حق زوجه می رسد می فرماید: اما حق زن بر شوهرش، که حق زوجه تو بر تو اینست که بدان ای آقا خداوندقرار داده همسر تو را برایت سکَن  و اُنس.

سکَن دو معنا دارد 1- سکون  یعنی آرامش .2-سکونت یعنی اقامت در جایی – سَکَن یعنی آن چیزی که عامل آرامش هست. اُنس یعنی آرام گرفتن.

استدلال: امام فرمود زن برای همسرش عامل آرامش و انس است. اگر خود زن آرامش نداشته باشد می تواند سبب آرامش دیگری باشد؟ پس اگر زن مایه آرامش مرد است خودش آرامش دارد و مرد را هم آرام می کند. آیا این به معنای هوش عاطفی نیست؟ هم خودش توانسته هیجانات خودش را فرو بنشاند و آرام کند و هم توانسته که همسرش هم آرام بگیرد.

برخی از زن و شوهرها نمی توانند با یکدیگر گفتگو کنند ،کنار هم می نشینند با هم دعوا می کنند چرا نمی توانند با یکدیگر گفتگو کنند؟ معنایش اینست که همدیگر را نمی توانند درک کنند و هوش عاطفی او ضعیف است نمی تواند او را بفهمد.

هوش عاطفی یا احساسی اینست که طرف نه تنها می تواند احساسات خودش را بفهمد بلکه بتواند دیگری را بفهمد و بتواند کمک کند که دیگران بر فشارهای خودشان غلبه کنند و خودشان را کنترل کنند.

دلیل سوم : آیه 189 سوره اعراف: هُوَ الَذی خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحِدَهٍ وَ جَعَلَ مِنها زَوجَها لِیَسکُنوا إلَیها. اوست خدایی که شما را آفرید از یک نفس واحده(نفس یعنی شخص، فرد) {که در کتب تفسیری آمده که حضرت آدم است.}و همسرش را هم از همان آفرید، بخاطر اینکه آن آدم در نزد حوا احساس آرامش کند.

آیه از سه جمله تشکیل شده جمله اول که مشخص هست. جمله دوم  زمان امام صادق و باقر علیه السلام که فرق کلامی شکل گرفت این شبهه پیدا شد که معنای این جمله این است که حوا را از دنده چپ آدم آفرید. روایت صحیحه ابن اعین در کتاب من لا یحضره الفقیه: زراره خدمت امام صادق(علیه السلام) رسید، و عرض کرد این مسلمانها اخیراً می گویند خداوند زن را از دنده چپ آدم آفریده است و این آیه را همانطور معنا می کنند. حضرت ناراحت شدند و فرمودند: خداوند مگر عاجز بود از اینکه زن را مستقل بیافریند و مجبور شد از دنده چپ آدم بیافریند. چرا باید چنین باشد که بعداً یک عده ای بگویند آدم با جزء خودش ازدواج کرده، لذا این اندیشه را امام فرمود درست نیست.

معنای آیه طبق این بحث این می شود که خداوند زن را آفریده برای آرامش مرد.

نکته سوم: این آرامش مربوط به مسائل روحی و خواسته های درونی انسان است نه غرایز.

نتیجه: زن قدرت آرامش بخشی ، توانایی آرام کردن احساسات مرد را دارد.

                                                                                           

دلیل چهارم: سوره روم آیه 22 خداوند فرمود: وَمِن آیاتِه عَن خَلَقَ لَکُم مِن أَنفُسَکُم أَزواجاً لِتَسکُنوا إِلَیها. نظیر استدلال سوم هست منتها تفاوتهایی دارد.

این هوش عاطفی اینطور نیست که در مرد اصلاً نباشد بلکه هست ولی نسبت به زن کمتر می باشد این امر نوعی است یعنی در نوع خانمها بیشتر هست مثل نوع قدرت جسمانی که در خانمها نسبت به مردها ضعیف تر هست این به این معنا نیست که در عالم هیچ مردی نسبت به خانمها ضعیف نیست بلکه خانمی با ورزش ممکن هست از یک مرد قویتر باشد این امکانش هست و محقق شده. در هوش عاطفی هر دو جنس دارند ولی در زن قویتر هست.

نکته دیگر: این هوش عاطفی امر ذاتی است یعنی هیچ زنی نسبت به اصل هوش عاطفی لازم نیست زحمت بکشد این در وجودش هست مانند امور فطری است، امور فطری با انسان می آید، هر انسانی با فطرتش متولد می شود همانطور که فطرت با انسان هست این نیرو هم با اوست .

هوش عاطفی شبیه به فطریات است یعنی اصلش اکتسابی نیست و مربوط به همه نسلها و اعصار است. در ارتباط با امور فطری همه دانشمندان اسلامی معتقدند که: 1- انسان فطرتی دارد به نام خداشناسی 2- فطرت خداخواهی (گرایش، تمایل، رغبت) انسان از لحاظ ذاتی به نوع و شکلی خدا را می شناسد (بینشاً) و خدا را می خواهد (گرایشاً). آیا معنای این سخن اینست که دیگر هیچ کس در این عالم خدا نشناس ، کافرنشود؟ وجود منکرین و کافرین نفی این فطرت می کند؟ پاسخ: این در درون شخص هست ولی خاموش هست مثل اتومبیلی که دارید ولی اصلاً استفاده نمی کنید. عقل و فطرت هم همینطور هست بلکه با رفتارهای نادرست می تواند کم کم ضعیف تر کند. هوش عاطفی هم همینطور اصل آن در وجود ما هست و مقدار زیادتر آن در خانمها هست و ممکن هست کسی از آن استفاه نکند یا فقط در سطح متعارف استفاده کند.در روایات آمده یک سری عبادات هست که به امور فطری می تواند صیقل دهد که خداشناسی او را از شناسی حصولی ضعیف تبدیل به شهود و عرفان می کند. هوش عاطفی گاهی اوقات بلکه همه اوقات در فرایند اندیشه و اقدامات عملی آنها اثر می گذارد همانطور که دانش ما در فرایند اندیشه تأثیر می گذارد. سوره آل عمران آمده که حضرت مریم در خردسالی روی حضرت زکریا تاثیر می گذارد و باعث می شود حضرت زکریا دعا کند که چنین دختری به او بدهد و خداوند هم اجابت کند ولی با نقشه خودش.

راهنما برای شیوه پیاده کردن هوش عاطفی: نامه 31 نهج البلاغه نامه حضرت امیرالمومنین(ع) به امام حسن(ع): در پایان نامه فرمودند: اٍنَّ النساء رَیحانَه وَلَیسَ بِقهرَمانَ. فرزندم امام مجتبی وهر کسی که کلام من را در آینده خواهد شنید، زن ریحانه است قهرمانه نیست. ریحان: لظیف،نرم.

قهرمان: کسی که حکم میکند. حضرت فرمود ای خانمها اگر می خواهید هوش عاطفی خود را به کار بیندازید از طریق ریحانه بودن نه از طریق قهرمانه و یا دستور دادن، بحث کردن وتسلط بر مرد و....کاری که جدل با محبت می کند هیچ چیز دیگری چنان قوی عمل نمی کند.

هوش عاطفی ذخیره ای که خداوند داده آن را باید تبدیل کرد به یک زندگی متعالی حتی آنهایی که همسرانشان نماز نمی خوانند. حال چطور می شود این هوش عاطفی را فعال کرد؟ با مثال امر فطری، چطور امر فطری را فعال می کنیم، با همان رفتارها و عبادات.

حضرت در جملات قبلی می فرماید: زن نباید با نامحرم ارتباط داشته باشد. آنجا علتش را نمی گویند ولی اینجا می فرماید: فَاٍنَّ النساء ریحانه.... این فَاٍنَّ در مقام تعلیل است چرا که ناخودآگاه آن ناز و عشوه ظهور پیدا کند و یک انرژی به این نامحرم برسد و می رسد، چرا چشممان را روی واقعیت ببندیم. حضرت زهرا (سلام ا...علیها) می فرمایند بهترین چیزی که برای زنان خوب هست اینکه آنها نامحرم را نبینند و نامحرم هم آنها را نبیند. تفسیر: معنایش این نیست که بطور مطلق هیچ مردی او را نبیند و او هم هیچ مردی را نبیند، این مشکل درست می کند این باید یک هدف و آرمان باشد و هر مقدار توانستید به این نزدیک شوید بهتر است .خود حضرت زهرا(سلاما...علیها) با مردها ارتباط داشتند با سلمان گفتگو داشتند. مثل این است که ما بنا گذاشتیم اول وقت نماز بخوانیم حالا گاهی اوقات نمی شود ولی تا جایی که بتوانیم مناسب با همان هدف حرکت می کنیم.

استاد آیت الله علی سائلی حفظه الله تعالی

سه جلسه نشست

 


نشست تربیتی باموضوع نقش بی بدیل زن درنظام هستی باحضور آیت الله سائلی درمدرسه رضویه ۲۸بهمن برگزار گردید.آیت الله سائلی دراین نشست فرمودند هدف ازبیان این مبحث شناخت توانایی های زن واستفاده از این نیرو برای رسیدن به ایمان است.ایشان فرمودند یکی ازویژگیهای زنان برخورداری ازهوش عاطفی قوی است که دارای ویژگیهایی است.۱_توانایی درک احساس وعواطفی که درروحش پدید می اید .۲_کنترل احساسات۳_اجتماعی وگروه گرابودن ۴_سرعت درپی بردن به عواطف واحساسات دیگران۵_قدرت مثبت اندیشی۶_تشخیص هیجان منفی ازهیجان مثبت .ایشان درادامه فرمودند امام حسین دردعای عرفه خداراسپاس می گوید براینکه به ایشان مادر عطانموده است.ودووصف برای مادربیان می کنند ۱_باعاطفه بودن۲_رحمت داشتن .ایشان درادامه بیان کردند که زن مظهر ارامش است وکسی که  آرامش دهنده است خودنیز باید ارام باشد والا باعدم کنترل خود ونبود هوش عاطفی قادر به اجرای ماموریت خودنخواهدبود وازبه کار گیری تواناییهای خو د نیز خارج می شود.

درجلسه دوم نشست تربیتی  نقش بی بدیل زن درنظام هستی باحضور آیت الله سائلی درمدرسه علمیه رضویه آیت الله سائلی دراین جلسه با تذکر درمورد وجود هوش عاطفی درزن فرمودند زن باتجربه خود می تواند احساسات دیگران من جمله خانواده و...رابشناسد.شناخت خود یعنی شناخت تمام دنیا.کسی که می تواند خود رابشناسد وکنترل کند میتواند دیگران راهم کنترل کند وفشارهاراتعدیل کند.زنها هوش ویژه ای دارند.درادامه بحث به آیه ۱۸۹سوره اعراف اشاره نمودند وفرمودند خداوند زن را آفریده برای آرامش مرد.زن راخداوند به گونه ای آفریده است که درکنار او مرد روحش وقلبش واحساساتش تامین می  شود.زن توانایی ارام بخشی به طوفانهای خلقی وروحی مرد رادارد.زنی که به هوش عاطفی خود اطمینان دارد مرد رابه سمت نامحرم سوق نمی دهد.زن می تواند روح مرد راکشف کند واورا آرام کند پس خودش راهم می تواند آرام کند .درادامه فرمودند اگر توانایی خودرادرک نکنیم وازقدرت خوداستفاده نکنیم نمی توانیم گمراهی راهدایت کنیم.

30/11/1396

 • نشست فعالان قرآنی

  اولین نشست فعالان قرآنی

 • در محضر عالم آل محمد صلی الله علیه وآله

  بیانات استاد محترم جناب آقای دکتر نخاولی(جایگاه والای حضرت رضا علیه السلام و نقش تأثیر گذار ایشان در حفظ اسلام حقیقی از هجوم شبهات )

 • همایش حریم عفاف 1

  آیت الله العظمی علم الهدی حفظه الله

 • همایش حریم عفاف 2

  سخنرانی اساتید بزرگوار حجت الاسلام والمسلمين يعقوبيان ,حجت الاسلام والمسلمين خامه گر , حجت الاسلام والمسلمين معرفت ,بیش از 250 نفر از طلاب و اساتید حوزه های علمیه خواهران و جمعی از دانشجویان

 • همایش حریم عفاف 1

  خانم دکترنیلچی زاده وسرکارخانم زلفی زاده استادحوزه

 • همایش حریم عفاف 2

  تقدير و تشكر از برترين هاي آموزشي و پژوهشي مدرسه و اهداء جوایز به مقالات برتر شرکت کننده در همایش

 • همايش حريم عفاف 2

  اختتامیه همايش حريم عفاف با مداحي ذاكر اهل بيت حاج آقاي پيرزاد