عوامل گرایش به بد حجابی

رای دهی:  / 8
ضعیفعالی 

پوشش يك امر فطري است.

طبعاً هر حركتي كه بر خلاف قانون آفرينش و فطرت انساني باشد دوام پيدا نمي كند. در دنياي امروز حركتي ناموزون و خجالت آوري ديده مي شود كه نوعي تغيير ماهيت است. مردان خود را شبيه زنان مي كنند و آرايش زنانه روي خود انجام مي دهند و زناني هم شاكلة مردان را به خود مي گيرند. واين بر خلاف زیبایي واقعي است.

مادران آگاه چطور وسائل شكستني  و اشيايي قيمتي را از دسترس كودكان دور نگاه مي دارند، قرآن نيز هر رفتاري كه به صورتي عفت عمومي را لكه دار كند ممنوع كرده است .يك چيز را هم نبايد فراموش كرد كه ارزش هر  انساني بايد چيزي باشد كه غالبا ديگران فاقد آنند. و عرضه چنين امري ارزش آفرين است. آنجا كه وقتي نخبگان مخترع را تقدير مي كردند، ديديم دختران و زنان جواني صاحب فكر و انديشه به ميدان آمدند كه هر ايرا ني به وجود آنان افتخار مي كنند وگرنه عرضه كردن اعضاي بدن كه همه زنان دارند، ونشان دا دن امري كه همگان داراي آنند، در ليست ارزش ها نمي گنجد.

 

عامل پوشش 

عوامل بدحجابی و بی حجابی

 تلاش استعمار در زدودن پوشش 

 دگرگونی ارزش ها

الگوهای ناهنجار 

 خلأ های عاطفی 

 ضعف ایمان

 دگرآزاری    

 غربزدگی     

 زیبایی طلبی

  ازدواج  

عواقب عدم رعایت حجاب    

ابتذال به سبک غربی و عدم پشتیبانی در حرکت به سمت ارزش ها 

 یکی از بزرگترین عوامل انحراف جامعه و انحراف زنان 

 تعدّی و تجاوز به عفت زنان در غرب     

 یک نکته

 راههای مبارزه با بدحجابی و بی حجابی     

 تقویت ایمان و اعتقاد     

 احیاء فرهنگ اصیل اسلامی    

 شناساندن الگوهای والا    

  راهکار های ترویج حجاب و مقابله با بدحجابی در کلام رهبر انقلاب 

 زدودن باورها و فرهنگ های غلط غربی رخنه کرده در ذهن زنان 

 رعایت حجاب برای شخصیت های جذاب در فیلم ها

 نهی از منکر در مقابل بی حجابی    

 اصلاح رفتار و پوشش زنان در ادارات       

تمایل دنیای غرب به سمت حجاب اسلامی       

مارتين انيديك

او از عناصر اصلي محقق امريكايي درباره اسلام و خاورميانه، اعلام كرده است: ديگر  وقت آن نيست كه دانشجويان را به خيابان ها بكشانيم ، بلكه بايد چادرها را سر زنان برداريم و ازاين طريق ميتوان نظام اسلامي ايران را سرنگون كرد.

هرزن چادري در كوي و برزن ايران به منزلة پرچم جمهوري اسلامي ايران است. لذا ما براي براندازي اين نظام، بايد حجاب را سست نماييم .

مستر همفر

جاسوس سابق انگليس مي گويد: يكي از نقاط قوت مسلمين، حجاب زنان است. پس به هر وسيله اي كه شده بايد زن مسلمان را از حجاب اسلام خارج كرد و بي حجابي را رواج داد.[1]

خداوند متعال زن و مرد را آفريد تا در كنار يكديگر به رشد و تعالي برسند و براي هريك به حسب وي‍ژگي هاي كه درآنان به وديعه نهاده وظايفي را محول كرده است.

در دين مبين اسلام زن نيمي از پيكره اجتماع را تشكيل داده است و بسيار مورد احترام و با ارزش می باشد، و وظيفه خطير و مهم انسان سازي بر دوش تك تك مادران محول شده است .

اگر بخواهیم اهمیت این مسئله را دریابیم کافی است به آیات، روایات، و سخن وتأکید بزرگان و علماء را موردتوجه قرار دهیم.

به چند مورد آن از نگاه عالم فرزانه حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اشاره مي كنيم.

 عظمت بخشي به زن، ازطريق آموختن حجب وحيا، با عزت مؤمنانه واحساس تكليف

 عظمت زن آن است كه بتواندحجب وحيا و عفاف زنانه را كه خدا درجبلّت زن وديعه نهاده است، حفظ كند؛ اين را بياميزد با عزت مؤمنانه، اين را بياميزد با احساس تكليف و وظيفه؛ آن لطافت را درجاي خود به كارببرد.آن تیزی و برندگی ایمان را هم در جاي خود به كارببرد.اين تركيب ظريف مال زن هاست؛ اين آميزه ي ظريف لطافت وبرندگي، مخصوص زن ها است؛ اين امتيازي است كه خداي متعال به زن داده است.[2]

زنان؛ نمونه هاي قرآني برجسته در صحنه انسانيت و تكامل

در مورد نگاه اسلام به زن بحث هاي زيادي شده است .ماهم بارها گفتيم ، من مكرراًً عرض كردم كه نمونه براي انسان مؤمن ومرضي الهي ، وانسان كافر و مردود درگاه پروردگار در قرآن زن مطرح شده است، اين چيز جالبي است .[3] 

 

 

عامل پوشش

   راجع به بحث پوشش كتاب ها، مقالات و جزوات بسيار نوشته شده و بسيار پيرامون اين مسئله اجتماعي سخن گفته شده است،که تمام آن بیانگر اهمیت موضوع حیا و عفاف و تاثیر سرنوشت ساز آن در جامعه و فرد می باشد، كه در اين ميان استاد شهيد مرتضي مطهري عامل پوشش زنان را اينگونه بيان مي كنند:

"به عقيده ما ريشه اجتماعي پديد آمدن تحريم و حائل ميان زن ومرد، در ميل به رياضت يا ميل مرد به استثمار زن، يا حسادت مرد، يا عدم امنيت اجتماعي، يا عادت زنانگي نبايد جستجوكرد و لااقل بايدكمتردراين ها جستجو كرد. ريشه اين پديده را در يك تدبير ماهرانه غريزي خود زن بايد جستجو كرد. به طوركلي بحثي است راجع به ريشه اخلاق جنسي زن از قبيل حيا و عفاف، ازآن جمله است، تمايل به ستر وپوشش خود از مردكه دراين جا نظرياتي ابراز شده است. دقيق ترين آن ها اين است كه حيا و عفاف و ستر وپوشش تدبيري است كه خود زن با يك نوع الهام براي گرانبها كردن خود و حفظ موفقيت خود در برابر مرد به كار برده است. زن با هوش فطري با يك حس مخصوص به خود دريافته است كه از نظر جسمي نمي تواند با مرد برابري كند واگر بخواهد در ميدان زندگي با مرد پنجه نرم كند از عهده زور بازوي مرد بر نمي آيد، و از طرف ديگر نقطه ضعف مرد را در همان نيازي يافته است كه خلقت در وجود مرد نهاده است كه او را مظهر عشق و طلب، و زن را مظهر معشوقيت و مطلوبيت قرار داده است... وقتي كه زن مقام و موقعیت خود را در برابر مرد يافت و نقطه  ضعف مرد را در برابر خود دانست، همان  طوركه  متوسل به زيور و خود آرايي و تجمل شد كه از آن راه قلب مرد را تصاحب كند، توسل به دور نگه داشتن خود از دسترس مرد را نيز جست و دانست كه نبايد خود را رايگان كند. بلكه بايست آتش عشق و طلب را تيزتر كند .[4]

مترجم كتاب تاريخ لباس كه به بررسی 500 سال پوشاک جهان اختصاص دارد، میگوید:

پدید آوردن پوشاک امری تصادفی یا خواستی فردی نبوده است. پوشاک بر مبنای تفکرات و نیازهای اقلیمی، مادی و معنوی اقوام به وجود آمد و آیینه تمام نمایی از تاریخ زندگی بشر شد.[5]

برخی بر اساس مجسمه های برجامانده، کتیبه ها، و نقش برجسته های تاریخی چنین استنتاج کرده اند که سرما و گرما علت اصلی اختیار پوشاک نبوده است بلکه علت آن حیا و پوشاندن شرمگاه بوده است.[6]

حقیقت آن است که تاریخ بشر قبل از میلاد و پس ازآن، پوشش زن ومرد را نشان می دهد. درکتاب تاریخ لباس که نویسنده آن محققی آمریکایی است و تاریخ پوشاک را تا سال 1950میلادی بررسی کرده وکتاب درسی دانشگاه ها است، از هر قوم و ملتی که سخن رانده پوشش نسبتاً کامل آنها را نشان داده است.

از کتاب مقدس بر می آید که در عهد سلیمان (علیه السلام) زنان علاوه بر پوشش بدن، برقع (روبند)به صورت می انداختند.

همین نسبت در زمان حضرت ابراهیم (علیه السلام) نیز، رایج بوده است، نامزد اسحق (رفقَه) ابتدا که اسحق را دید برقع بر صورت انداخت.[7]

زنان ایرانی در دوره های مختلف از ماد، هخامنشیان، اشکانیان، و ساسانیان دارای پوشش بوده اند.

در زمان مادها، با جامه ای دو تکه خود را می پوشاندند.[8]

از قطعه فرشی به دست آمده مربوط به دوره هخامنشی می آیدکه زنان آن عهد پارچه شنل مانندی روی سر می انداختند که حالتی شبیه چادر داشته است.

در عهد اشکانیان، زنان قبایی تا زانو بر تن می کردند، با شنلی که بر سر افکنده می شود،و نیز نقابی داشتند که معمولا به پس سر می انداختند.

زنان عهد ساسانی گاهی چادری گشاد و پرچین به سر می کردند که تا وسط ساق پا می رسیده است.

نقوشی که از بانوان ساسانی در بشقاب های نقره ساخته شده، می نماید که هریک از بانوان چادری به خود پیچیده دارند.

شاهنامه نیز پوشش زنان ایران باستان را چنین وصف کرده است، شیرین در بارگاه شیرویه می گوید:

          و مر از هنر موی بُد در نهان                                       که او را ندیدی کس اندر جهان

        نمودم همین است آن جادویی                                     نه از تنبل و مکر و از باخوئی

       بگفت این و بگشاد چادر ز روی                                    همه روی ماه و همه مشک موی

      نه کس موی او پیش از این دیده بود                              نه از مهتران نیز بشنیده بود

           ز دیدار پیران فرو ماندند                                             خیو زیر لب ها بر افشاندند

 این نقل و گزارش های تاریخی این نظررا تأکید می کند که حیا و آزرم یکی از فلسفه های پوشش بوده است. تمام انگیزه انسان محافظت از سرما وگرما و یانور و خودنمایی نبوده است.گرچه نمی توان این انگیزه ها را نادیده گرفت.[9]

 

بدون شک پدیده" برهنگی" بیماری عصر ماست، دیر یا زود این پدیده به عنوان یک "بیماری" شناخته خواهد شد.فرضاً ما کورکورانه از غرب تقلید کنیم، خودِ پیشتازان غربی ماهیت این پدیده را اعلام خواهند کرد. اگر می خواهید ببینید کار برهنگی در غرب به کجا رسیده است و فریاد چه کسانی را بلند کرده است. کافی است این قسمت از نامۀ یکی از هنر پیشگان معروف جهان که به قول خودش چهل سال مردم را خندانده است  را بخوانیم. این نامه مثل معروف عامیانۀ خودمان است که به یاد می آورد" عزا چه عزایی است که مرده شوی هم می گیرد."

او پس از آنکه به دخترش اجازه می دهد" فقط به خاطر هنر می توان لخت و عریان روی صحنه رفت"و تأکید می کند که این لختی منحصراً در روی صحنه و برای ضرورت هنر می باشد.

می نویسد: "... برهنگی بیماری عصر ماست. من پیرمردم و شاید حرف های خنده آور بزنم اما به گمان من تن عریان باید از آن کسی باشد که روح عریانش را دوست می داری، بد نیست اگر اندیشۀ تو در این باره مال ده سال پیش باشد، مال دوران پوشیدگی، نترس این ده سال تو را پیرتر نخواهد کرد. به هر حال امیدوارم تو آخرین کسی باشی که تبعه جزیرۀ لختی ها می شوی...[10]

 

عوامل بدحجابی و بی حجابی

بی حجابی پدیده ای است اجتماعی که برای رسیدن به عوامل و علل آن باید با نگاهی اجتماعی، مسائل و زمینه های آن را کاوید. این بحث از جهات مختلفی قابل تأمل است و بی گمان در چگونگی پیدایش و رشد و گسترش آن نمی توان به چند عامل بسنده کرد .چنانکه راه حل های این معضله اجتماعی را نیز نمی توان ساده انگارانه در مطالبی محدود کرد.

 

آنچه در این مقاله به آن می پردازیم نگاهی است گذرا به این مسئله  وراهکارهای مبارزه با آن

 1. 1.  تلاش استعمار در زدودن پوشش

هویت و شخصیت زن در گروه منش و روش زندگی، حجاب و پوشش والای زن مسلمان و شیوه عظیم زندگی اوست. زن با حجاب از اینکه بازیچه هوسها قرار گیرد مانع می شود و از اینکه عامل فسادگستری فساداندیشان شود، جلوگیری  می کند.

زدایش حجاب از اندام زن با هدف هویت زدایی از زن مسلمان انجام می شد، تابیشتر و پیشتر از آنکه زن حافظ آرمان مکتب و شخصیتش باشد، برآورنده امیال، هوسها و اهداف سلطه جویان جبار گردد. به این اظهار نظر که نشانگر گوشه ای از طرح استعمار پیر یعنی انگلستان است دقت کنید:

در مسئله بی حجابی زنان بایدکوشش فوق العاده به عمل آوریم تا زنان مسلمان به بی حجابی و رهاکردن چادر، مشتاق شوند. باید به استناد شواهد و دلایل تاریخی ثابت کنیم که پوشیدگی زن از دوران بنی عباس متداول شده و مطلقاً سنت اسلام نیست. مردم همسران پیامبر را بدون حجاب می دیده اند، و زنان صدر اسلام در تمام شئون زندگی، دوش به دوش مردان فعالیت داشته اند. پس از آنکه حجاب با تبلیغات وسیعی از میان رفت، وظیفه مأموران ما آن است که جوانان را به عشقبازی و روابط جنسی نامشروع با زنان غیرمسلمان کاملاً  بدون حجاب ظاهر شوند تا زنان مسلمان از آنان تقلید کنند.

طرح هماهنگ و یکسان کشف حجاب در کشورهای اسلامی و حضور عریان خانواده رؤسای وابسته به نظام های استکباری و تلاش بی وقفه آنان در انجام این طرح نشانگر نقش شگرف زدایش پوشش در اجرای طرحها و رسیدن به اهداف استعمار است، در ایران رضاخان مجری این طرح بود، برخورد خشونت بار او با مردم و قضیه مسجدگوهرشاد نشان می دهدکه آنان دراجرای این برنامه تا چه اندازه جدی بودند.

حضرت امام خمینی (رضوان الله علیه) به انگیزه های جباران و نیز ابعاد این توطئه اشاره دقیق دارند:

  ما میدانیم که این سخنان برای کسانیکه با خیانتکاری و شهوت پرستی و رقص وآواز و هزار جور مظاهر فسوق و بی عفتی بار آمدند خیلی گران است.

البته آنانکه تمدن و تعالی مملکت را به لخت شدن زنها در خیابانها می دانند و به گفته بی خردان خودشان با کشف حجاب نصف جمعیت مملکت کارگر می شود (لکن چه کاری، همه می دانند و می دانیم) حاضر نیستند مملکت با طرز معقولانه و در زیر قانون خدا و عقل اداره شود. آنهایی که این قدر قوه تمیز ندارند که کلاه لنگی را که پس مانده درندگان اروپاست ترقی کشور می دانند با آنها ما حرفی نداریم که آنها سخن خردمندانه را بپذیرد و عقل و هوش و حس آنها را اجانب دزدیده اند...

آن روزی که کلاه پهلوی سر آنها گذاشتند همه می گفتند مملکت باید شعار ملی داشته باشد، استقلال در پوشش دلیل استقلال مملکت و حفظ آن است. چند روز بعد کلاه لنگی گذاشتند سر آنها  یک دفعه حرفها عوض شدگفتند: ما با اجانب مراوده داریم باید همه هم شکل  باشیم تادر جهان با عظمت باشیم. مملکتی که با کلاه عظمت برای خود درست  می کند و یا برایش درست می کنند هر روزی کلاهش را ربودند عظمتش را هم می برند.

 

2. دگرگونی ارزش ها

فرهنگ ستیزان در جوامع اسلامی برای زدودن ارزشها تلاشی شگرف بکارگرفته اند بی گمان روشها ومنش های انسانی از بینشهای او سرچشمه می گیرد. شیوه نگرش او به ارزشها در چگونگی موضع گیری اش نقش مهمی را ایفاء می کند. اسلام، زن را در متن اجتماع به تلاش وکوشش خوانده اما با حجب، حیاء، وقار، متانت، سنگینی رفتار، شکوه گفتار و سلامت کردار و این همه را برای او ارزش دانسته است.

حجاب را نشانی از شخصیتش تلقی کرده است، وقتی این ارزش ها دگرگون شود و تلقی زن  از شخصیت و ارزش، عرضه وجود، نمایاندن آرایه هاو زیبایهایش میشود ودر بینش او دیگرسانی بوجودآمده خودنمایی را ارزش می پندارد، در عمل نیز در این وادی گام می نهد و گرایش درونی و تمایل فطریش راهی دیگر می گیرد و به فسادآفرینی می یازد.

     سخن گوهر بار حضرت علی (علیه السلام) ضمن خطبه ای پندآموز است که:

وان النساء همتهن زینة الدنیا و الفساد فیه

تلاش و همت زنان در جهت زینت و آرایه های زندگانی دنیا و ایجاد فساد وتباهی در آن است.[11]

بی گمان مصداق کلام، زنی است که زینت گرایی فطری را به راه افراط کشانده و در مسیر تباهی گام نهاده است.

این چگونگی تا بدانجا پیش می رود که پوشش نه برای حفاظت بدن که نوعی عرضه وجود است از این رو غالباً اینگونه کسان ، پوشش را نیز برای نمایاندن بر می گزینند.

3. الگوهای ناهنجار

انسان فطرتاً الگوگزین و الگو پذیر است. پیوسته در این اندیشه است ارزشهایی که بدان باور دارد در چهره ای مجسم بنگرد و خود را همانند آن الگو بسازد. این مسئله الگو در اخلاق اسلامی و روانشناسی نیز جایگاه مهمی دارد. توجه دادن قرآن، انسان را به پیامبر به عنوان "اسوه حسنه"  و بر نمودن چهره های نیک وبد همه و همه در جهت توجه به جایگاه الگو در ساختار روحی و انسانی است، از این رو هویت ستیزان در پی اقدامهای گسترده ، در پی جایگزینی الگوها نیز تلاش شگرف بکار گرفته اند. قهرمان سازی، الگو آفرینی آنچنانی برای زن در جهت زدایش هویت او برنامه وسیع استکبار بوده است

 

4. خلأ های عاطفی

انسان گاه به کمبود های شخصیتی دچار می شود و در پی جبران آن خلأها به راههایی دست  می یازد کمبودهای عاطفی در خردسالی و گاهی در بزر گسالی، هویت و شخصیت را به شدت دچار کاستی می کند. آنگاه اینگونه افراد چنانچه راهنمایان درستی نباشد، برای جبران آن به شیوه های غیر طبیعی متوسل می شوند و شخصیتی دروغین و بی پایه برای خود رقم می زنند.

بررسی برخورد برخی زنان و دختران در مسئله پوشش کاملاً نشانگر آن است که خودآرایی و خودنمایی نوعی ایجاد شخصیت پنداری است تا با جلب کردن نظرها آفریدن جاذبه، خلأ ها را بپوشانند.كسب موقعیت

انسان موقعیت‌طلب است و همواره می‌خواهد در میان مردم از جایگاهی درخور توجه برخوردار باشد.

چنین جایگاهی به دو صورت حقیقی و كاذب محقق می‌شود. موقعیت حقیقی در اثر تحصیل علم و فضایل اخلاقی به دست می‌آید، اما برخی زنان كه فاقد این ارزش‌ها هستند با نمایش زیبایی‌ها و جاذبه‌های طبیعی و ساختگی زنانه خود سعی در جلب توجه دیگران می‌كنند تا به كمبودهای باطنی خود پاسخ دهند. غافل از آنكه هرگز كسی نمایش زیبایی‌های زنانه را دلیل بر شخصیت و جایگاه ارزشی او نمی‌گیرد. بی‌حجابی، زن را صاحب فضیلت نمی‌كند بلكه از او عروسكی می‌سازد كه با رشد و تعالی فاصله‌ها دارد ضمن اینكه موقعیت‌های حاصل از تحركات جنسی تنها نزد بیماردلانی به وجود می‌آید كه خود كمترین ارزشی ندارند.

زن اگر محروم از فضایل و ارزش‌های انسانی باشد اگر سراسر وجود خود را به طلا و زینت‌ها و لباس‌های فاخر تزیین كند ذره‌ای بر ارزش حقیقی او افزوده نخواهد شد چه اینكه هزار من تزیین و زیبایی به یك جو تقوا نمی‌ارزد.

تحصیل موقعیت جز از راه به دست آوردن زیبایی‌های باطنی و فضایل انسانی و كمك پروردگار عالم میسر نیست.[12]

 5. ضعف ایمان

بی‌حجابی فقر فرهنگ دینی است. فرامین الهی و ازجمله حجاب اسلامی از سوی خدای تعالی به بشر ابلاغ شده است و عمل به آنها جز در پرتوی ایمان به پروردگار عالم كه ریشه اصلی عمل است میسر نخواهد بود. بنابراین كسانی كه از اعتقاد به خداوند در شك و تردید به سر می‌برند و قلب آنها از ایمان به خداوند و محاسبه روز جزا به مقام اطمینان نرسیده است در عمل به دستورات الهی تسامح می‌ورزند و تا زمانی كه این مشكل اعتقادی برطرف نشود بهبودی حاصل نمی‌شود. چرا كه ایمان به خدا مادر ارزش‌ها است.

 

6. دگرآزاری

ریشه خودنمایی و بدحجابی بسیاری از زنان، عقده‌ دگرآزاری است. برانگیختن تمایلات دیگری همراه با محروم كردن او یك بیماری دگر‌آزاری است. نظیر اینكه شخصی غذایی را به انسان گرسنه‌ای ارایه دهد و تمایل او را به آن غذا برانگیزد و از آن محرومش كند. دگرآزاری جنسی نیز به این است كه زنی خود را بیاراید و در معرض دید دیگران قرار دهد تا تمایلات او برانگیخته شود و بدون پاسخ بماند. اگرچه این حركت، مردان جامعه را عقده‌مند می‌كند اما زنان بیمار از حركت خود لذت می‌برند. باید به چنین زنانی گفت آزار دادن مردان جز اینكه گناهی بر گناه خودنمایی آنها می‌افزاید اثر دیگری ندارد، ضمن اینكه آزار دیگران با هیچ منطق و وجدانی سازگار نیست. چه اینكه تبدیل مردان و جوانان سالم جامعه به انسان‌های عقده‌ای كه با شرافت یك زن سازگاری ندارد

 

7. غربزدگی

تقلید از غرب یكی از مشكلات دیرینه تعدادی از زنان مسلمان بوده است كه بدون كمترین تفكر و تحلیلی از زندگی زن غربی به او اظهار تمایل كرده‌اند. خمیرمایه اصلی این تقلید را جهل و هوس تشكیل می‌دهد. ترسیم گوشه‌ای از آنچه بر زن غربی می‌گذرد، می‌تواند پرده تاریك جهل فریب‌خوردگان جوامع غربی را پاره كند تا به خود آیند.

غرب بعد از رنسانس و انقلاب صنعتی خود زندگی زن را به طور كلی متحول كرد و بی‌رحمانه او را از ارزش‌های خود تهی گردانید و اسرار و زیبایی‌های او را در معرض نمایش همگان قرار داد. غرب در برابر گرفتن حجاب زن چیزی به او نداده است بلكه به دنبال آن ارزش‌های دیگر او را ربوده است به گونه‌ای كه زن غربی فقیرترین زن عالم است و این به خاطر سادگی و فریب‌خوردگی تاریخی عهد رنسانس است. اگر زن غربی همانند زن ایرانی مقاومت می‌كرد و با اتكا بر دین به مبارزه با افزون‌طلبی‌های مردان می‌پرداخت به پیروزی می‌رسید اما تسلیم شد و بزرگ‌ترین ضربه‌های تاریخی را كه به واژگونی او منتهی شد دریافت كرد. ضربه‌هایی كه بر زن غربی وارد شد كفاره سرپیچی او از حجاب و عفافی است كه خداوند در همه ادیان برای زن واجب فرموده است.

 

8. زیبایی‌طلبی

برخی دختران و زنان میل دارند به صورتی زیبا نزد دیگران حضور یابند و با توجه به اینكه حجاب دینی زیبایی‌های آنها را پوشش می‌دهد سعی در ناقص كردن حجاب خود دارند. به همین منظور بخشی از موهای سر و گردن خود را به نمایش می‌گذارند و .....و غافلند كه سادگی زن، خود نوعی زیبایی ارزشی را به همراه دارد .

 امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمودند:

صیانه المراه انعم الحالها و ادوم لجمالها

پوشیدگی برای زن سودمندتر و زیبایی او را پایدارتر می‌سازد.

جوانان بی‌تقوا از دختران خودنما برای لذت‌های موقتی و تفریحات زودگذر خود استقبال می‌كنند. اما هیچ‌گاه آنها را به همسری شرعی و قانونی خود نمی‌پذیرند و به تعبیری دیگر دختران خودنما در چشم‌ها جا دارند و زنان پوشیده در دل‌ها مأوی گرفته‌اند.

 

9. ازدواج

عده‌ای از دختران، خودنمایی و سپس ارتباط با نامحرم را پلی برای رسیدن به ازدواج می‌پندارند. آنها گمان برده‌اند كه اظهار زیبایی‌ها می‌تواند جوانان را به آنها راغب كند. غافل از اینكه جوانان با همه خوشرویی‌هایی كه با دختران دارند به ازدواج با آنها تن نخواهند داد. بی‌تقواترین مرد جامعه برای ازدواج خود به دنبال عفیف‌ترین دختر می‌رود. همه جوانان دوست دارند دختری را برای همسری خود گزینش كنند كه برای یك مرتبه طرح دوستی و خوشگذرانی با جوان دیگری نداشته است و اسرار و زیبایی‌های جسمانی خود را تابلوی نامحرمان نكرده باشد.

بنابراین بدحجابی و حركت‌های خلاف عفت چشم‌انداز خوبی برای ازدواج ندارد و اگر ازدواجی به خاطر جاذبه‌های جنسی صورت پذیرد از بنیان محكمی برخوردار نخواهد بود. راه ازدواج در رعایت تقوا و درخواست از خداوند و توسل به پیامبر(صلی الله علیه وآله) و اهل بیت او است.

علت های دیگر شامل:

تقلید ، خانواده ، عملكرد دستگاه‌های ذیربط ، مدگرایی ، ملامت دیگران ، اظهار غنای مالی  و ضعف حیاء  می باشد.

حال با توجه به عوامل گرایش به سمت بی حجابی که مورد بررسی قرار گرفت، در بیانات مقام معظم رهبری عواقب عدم رعایت حجاب را بیان می کنیم.

 

عواقب عدم رعایت حجاب

 

 1. 1.  ابتذال به سبک غربی و عدم پشتیبانی در حرکت به سمت ارزش ها

در مکتب اسلام حفاظ و حجابی میان زن و مرد حائل است، این به معنای آن نیست که زنان عالم جداگانه ای غیر از عالم مردان دارند،نه!زنان و مردان در جامعه و محیط کار، باهم زندگی می کنند؛ همه جا باهم سروکار دارند؛ مشکلات اجتماعی را با هم حل می کنند؛ جنگ را با هم اداره می کنند و می کردند؛ خانواده را با هم اداره می کنند و فرزندان را پرورش می دهند؛ اما آن حفاظ و حجاب در بیرون از محیط خانه و خانواده حتماً حفظ می شود، این، آن نکته اصلی در الگو سازی اسلامی است. اگر این نکته رعایت نشود. زن از پیش تازی به سمت ارزش ها که در ایران اسلامی دیده شد، باز خواهد ماند. غربی ها مایلند با تمام توان آن نکته را هم در جایی به نحوی نسبت به هرکسی رسوخ دهند.[13]

 1. 2.  یکی از بزرگترین عوامل انحراف جامعه و انحراف زنان

به اعتقاد من، گرایش به سمت مدگرایی و تجمل گرایی و تازه طلبی و افراط در کار آرایش و نمایش در مقابل مردان یکی از بزرگترین عوامل انحراف جامعه و انحراف زنان ماست. در مقابل این ها، خانم ها بایستی مقاومت کنند.[14]

 1. 3.  تعدّی و تجاوز به عفت زنان در غرب

شما امروز هم که در این دنیا نگاه کنید می بینید یکی از مشکلات زنان در دنیای غرب، به خصوص در کشور ایالات متحده امریکا، همین است که مردان با تکیه بر زورمندی خودشان، به عفت زنان تعدّی و تجاوز می کنند. آمار منتشر شده از سوی مقامات رسمی خود امریکا را من دیدم که یکی مربوط به دادگستری و یکی هم مربوط به مقام دیگری بود. آمارها واقعا وحشت انگیز است، در هر شش ثانیه، یک تجاوز به عنف درکشور امریکا صورت می گیرد! ببینید چقدر مسأله ی عفت مهم است و وقتی بی اعتنایی کردند، قضیه به کجا می رسد. هر شش ثانیه یک تجاوز به عنف!

بر خلاف تمایل زن، مرد زورگو ظالم، بی بند و بار و بی عفت بتواند به حریم عفت زن تعدّی و تجاوز کند.اسلام این ها را ملاحظه می کند.[15] 

آنچه که بدان اشاره کردیم عوامل مخرب و ویرانگر گرایش به بی حجابی و بدحجابی است، اکنون به چند نمونه از راهکارهای مبارزه با این معضله اجتماعی اشاره می کنیم.

 

یک نکته

سخن مصلح کبیر علامه سید شرف الدین را آویزه گوش قرار دهیم که:

«لا یَنتشِرُ الهُدی إلا مِن حَیثُ انتَشَر الضَلال»

آنچه را که دشمن انجام می دهد باید ویران کرد وآنچه را که انجام می دهد باید سدّ نمود و آبی را که بر جوی          روان است باید باز گرداند.

 

راههای مبارزه با بدحجابی و  بی حجابی

 

 1. 1. تقویت ایمان و اعتقاد

در زن باید باور استوار، ایمان عمیق ایجاد شود زنی که دل به حق داده و اندیشه بخدا سپرده و فرجام زندگی دنیوی اش را پذیرفته چطور حاضر می شود خودآرایی و خود نمایی کند و خود را در معرض دیدهای آلوده قرار دهد و زمینه های تلذذ دیگران و مآلاً فسادآفرینی را بوجود آورد؟!

این جمله بلند حضرت علی (علیه اسلام)  که فرمودند:

الَمرءُبِایمانِه

شخصیت انسان در گرو باورهای اوست.

وَالمومِنُ بِعمَلِه

و ایمان انسان در عمل او جلوه گر است.

نشانگر آنست که باورهای درست و ایمان های راسخ، عالیترین نقش را در کیفیت زندگانی انسان، ایفاء می کند.

 1. 2. احیاء فرهنگ اصیل اسلامی

احیاء ارزشهای اصیل اسلامی و فراخوانی زن مسلمان به تعقل و دریافتن ارزشها و آفریدن روح تعبد و تعهد نسبت به اینها نقش مهمی در این زمینه خواهد داشت. زن مؤمن باید به آنچه اسلام به عنوان ارزش به آن می نگرد، باور داشته باشد و بداند که شخصیت و عظمت او در گرو روح بلند، اندیشه والا، قلب پاک، و جان پیراسته از آلودگی است که او را به روشی انسانی و منشی اسلامی فرا خواهد خواند و بداند که تن آرایه بسته و ظاهر فریبنده هرگز نمایشگر شخصیت او نیست.

 

اینک کلام بیدارگر حضرت مسیح را می آوریم که فرمود:

بِحقٍ أقولُ لَکُم: ماذایُغنی عَن الجَسَد اِذا کان َ ظاهِرُه صَحیحاً و باطنُه فاسداً وما تُغنی عَنکم أجسادُکم اِذا أعجبتکُم و قَد فسدت قُلوبُکم، ومایُغنی عَنکم أن تنقُّوا جُلودکم و قلوبُکم دَنِسّه.

به حق برای شما می گویم : تن چه سودی دهد در صورتیکه ظاهرش درست باشد و درونش تباه، بدنهای شما چه سودتان دهد که خوشتان دارد و دلهایتان تباه باشد و سودی نبرید که پوست خود را پاک نگاه دارید و دلهای شما چرکین باشد.

 

 1. 3. شناساندن الگوهای والا

الگوها در ساختار روحی و رفتاری نقش مهمی دارد. امروز یکی از تأسفهای  جدی این است که زن مسلمان آنچنانکه بایسته و شایسته است با چهره های بلند تاریخ اسلام آشنا نیست، زندگانی حضرت زهرا (سلام الله علیها) و فرزند برومندشان حضرت زینب(سلام اله علیها) و دیگر چهره های والای تاریخ گذشته و معاصر باید برای زن مؤمن نشان داده شود تا بنگرد چه سان با حفظ هویت و شخصیت و وقار و متانت می تواند در جامعه حضور داشته باشد و ایفای نقش کند.

کلام امام صادق( علیه السلام) قابل تأمل و توجه است:

الهِموهُنَ حبَ علیٍ و ذروهُنَ بلهاء

به زنان دوستی آل علی را الهام کنید و به همین مسائل اندک رهایشان کنید.

زن اگر حب علی (علیه السلام) را فراگیرد و او را راهبر شناخت وخاندان او را الگو پذیرفت و بر راهی که اهل بیت (علیهم السلام) رفته اند و آنان را سرمشق گرفت، رویین تن می شود و حضورش در جامعه دلهره آفرین نخواهد بود. توجه داریم که محتوای راستین حب، متابعت و پیروی از محبوب است که خداوند متعال فرمود:

قُل اِن کُنتُم تُحِبونَ اللهَ فَاتَبِعونی ....

(ای پیامبر) بگو اگر خداوند را دوست می دارید، از من پیروی کنید....[16]

بنابراین این آموزش حبّ یعنی آموزش الگوگیری ، سرمشق گزینی و اثرپذیری.[17]

آنچه بیان شد تنها اشاره ای کوتاه به راهکارهای مبارزه با بد حجابی و بی حجابی بود، اکنون توجه شما را به چند راهکار دیگر از بیانات مقام معظم رهبری معطوف می داریم.

راهکارهای ترویج حجاب و مقابله با بی حجابی درکلام رهبرمعظم انقلاب اسلامی

 1. 1.  زدودن باورها و فرهنگ های غلط غربیِ رخنه کرده در ذهن زنان

به نظر من، آن چیزی که امروز مجموعه شما و هر مجموعه ای از زنان که در شکل ها وبا هدف های مختلف کار می کنند، بر عهده دارند این است که باور غلطی را که فرهنگ غربی و اروپایی و ده ها سال اخیر در ذهن زن ایرانی وارد کرده است، بزداید. البته باور غلطی هم در گذشته بوده است؛ یعنی گرایش به برخی از شکل های غلط مصرف و تجمل، از گذشته هم وجود داشته است. با ورود  فرهنگ اروپایی، این مدگرایی و نوگرایی در مصرف، به شکل عجیبی تشدید شد. این محاسبه شده و پیش بینی شده بود.

سردمداران سیاست های غربی – که غالباً صهیونست هاو استعمارگران بودند- به قصدی و با نیتی این کار را کردند. این باورهای غلط را باید بزایید؛ و این نمی شود، مگر با ارایه ی بحث ها و کارهای اسلامی. اگر این کارها بشود، ریشه ی این مشکلاتی که گاهی اوقات مطرح می شود – بدحجابی و رواج فساد و فحشاو این چیزها- به خودی خود کنده خواهد شد. این ها غالباً معلولند؛ علل، همان باورها و فرهنگ ها هستند که باید روی آنها کار بشود.[18]

 

 1. 2.  رعایت حجاب برای شخصیت های جذاب و مثبت در فیلم ها

گاهی در فیلم ها نقش استطرادی و حاشیه ای تاثیرات خیلی زیادی بخشید و مثلاً در یک مجموعه ی تلویزیونی یک زن دارای شخصیت جذّاب و مثبت، حجاب خود را رعایت می کند و مراقب حجاب، خود است. این یک نقش فرعی و حاشیه ای است؛ اما خیلی تاثیر می گذارد.[19]

 1. 3.   نهی از منکر در مقابل بی حجابی

توصیه ی بنده معلوم است، حجاب را رعایت کنید و این لازم و واجب است، به برادر و یا خواهری که این نامه را نوشته اند، می خواهم بگویم این طور هم نیست که شما می گویید زنان ما بی حجاب شده اند، ممکن است بعضی بگویند چشم شما به خواهرانی افتاده است  که همه حجاب دارند ؛ نه، من گاهی به خیابان می روم تا مخصوصاً وضع مردان و زنان را ببینم؛ البته با نگاهی حلال و نه حرام، آن طور که بعضی تصویر می کنند به نظر من نمی آید. البته، چرا، اشکالاتی وجود دارد؛ من هم از همه گوشه و کنارها باخبر نیستم. هر جا چنین چیزی وجود داشته باشد راه آن نهی از منکر است.[20]

 1. 4.  اصلاح رفتار و پوشش زنان در ادارات

من به خصوص تأکید می کنم، نسبت به رفتار زن و مرد و پوشش زنان در داخل ادارات. با اصلاح این زنانی که در ادارات مشغول کارند، بخش عمده ای از این موضوع اصلاح می شود. این بانوان مسلمانی که در اداراتند، باید رفتارشان، لباس شان، زیّ شان، منش شان، مسلمانی باشد.[21]

حسن ختام

حسن ختام بحث را با سخنی از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) به پایان می رسانم، امید که مقبول واقع گردد.

 

تمایل دنیای غرب به سمت حجاب اسلامی

تمام  دنیای غرب و مطبوعات آنها و این نویسندگان قلم به فرد و عامل سرمایه داران و صهیونیست های بزرگ جهانی، دست به دست هم داده اند تا جمهوری اسلامی را هو کنند.

مسأله ی حجاب را مورد تهاجم تبلیغاتی قرار دادند تا شاید ما را ازمیدان خارج کنند. علی رغم آن ها ایران اسلامی و زن مسلمان، پایبندی خود را به مسأله ی حجاب و حیثیت اسلامی زن مسلمان و آموزش اسلام در مورد زن، با قدرت و قاطعیت و روح اعتماد و اطمینان به خود حفظ کرد و امروز دنیای غرب است که تدریجاً به سمت حجاب اسلامی متمایل می شوند.[22]

 

معصومه علی پور

مدرسه علمیه جامعه الرضویه

اسفند ماه 1390


 

منابع و مأخذ

 1. قرآن کریم.
 2. زن و بازیابی هویت شخصی(گزیده بیانات مقام معظم رهبری)، محسن کربلایی نظر و جمعی از محققان، انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ اول،1390.
 3. حجاب، تألیف مهدی مهریزی،
 4. حجاب از دیدگاه قرآن وسنت، تألیف دکتر فتحیه فتاحی زاده، انتشارت بوستان کتاب، چاپ نهم، 1390.
 5. حجاب وآزادی(مجموعه سخنرانی کنفرانس زن)، ناشر: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، 1368.
 6. طراوت عفاف، تألیف ابوالفضل بهرام پور، انشارات آوای قرآن، چاپ دوم،1389.
 7. مسئله حجاب، استاد مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، چاپ هشتاد و هشتم، 1389.
 8. ویژگی های گل، تألیف مهدی قاسمی منفرد، انتشارات فرهنگ مکتوب، چاپ دوم،1387.
 9. نرم افزار گنجینه روایات نور.
 10. سایت.

[1] .ر.ک: طراوت عفاف ، ابوالففضل بهرام پور،ص3

[2] .بيانات مقام معظم رهبري در ديدار گروه كثيري از پرستاران نمونه كشور به مناسبت سالروز ميلاد حضرت زينب (سلام الله عليها)، 1/2/1389

[3] . بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با بانوان نمونه، 1/3/1390

1.ر.ک: مساله حجاب، مرتضي مطهري، ص69

[5]. ر.ک: تاریخ لباس، روت ترندویل کاکس، ترجمه شیرین بزرگمهر، ص5

[6] . ر.ک: پوشش و ریشه های تاریخی، مجله پیام زن، ش19، ص69

[7] . ر.ک: عهد قدیم، سفر تکوین، ب24

[8] . ر.ک: زن به ظن تاریخ، بنفشه حجازی، ص71

[9] . ر.ک: حجاب، مهدی مهریزی، ص39

[10] . ر.ک: مسئله حجاب، مرتضی مطهری،ص12

[11]. ر.ک:  نهج البلاغه، خطبه 152

[12] . ر.ک: حجاب از دیدگاه قران و سنت، فتحیه فتاحی زاده، صص180-186

[13] . بیانات مقام معظم رهبری در جمع کثیری از پرستاران به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری (سلام الله علیها)، 22/7/1370

[14] . همان، 22/7/1370

[15] . بیانات مقام معظم رهبری در همایش بزرگ بانوان در ورزشگاه آزادی به مناسبت میلاد کوثر، 30/7/1376

[16] . سوره آل عمران،آیه 31

[17] . ر.ک: حجاب از دیدگاه قران وسنت،فتحیه فتاحی زاده،صص186-189

[18] .  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، 16/10/1369

[19] . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مدیران صداوسیما، 15/11/1381

[20] . بیانات مقام معظم رهبری در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان، دانشکاه شهید بهشتی،22/2/1382

[21] .ر.ک : زن و بازیابی هویت شخصی، محسن کربلایی،ص311

[22] . ر.ک:  زن و بازیابی هویت شخصی، محسن کربلایی،ص07