جدول معیارهای ارزشیابی تحقیقات پایانی

رای دهی:  / 3
ضعیفعالی 
برای دانلود فایل مورد نظر روی نام فایل درداخل کادر زیر کلیک بفرمایید:
فایلتوضیحاتدانلود نماییدحجم فایل
دانلود این فایل (جدول معیارهای ارزشیابی تحقیقات پایانی.docx)جدول معیارهای ارزشیابی تحقیقات پایانی   15 Kb

جدول معیارهای ارزشیابی تحقیقات پایانی