فراخوان انتخاب تاثیرگذاترین جمله و

راهبرد امام خامنه ای (دامه برکاته) در موضوع انتفاضه فلسطین

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

انتفاضه اول فلسطینیان از سال ۱۹۸۷میلادی شروع شد و در سال ۱۹۹۳ با توافقنامه اسلو به پایان رسید .انتفاضه الاقصی (انتفاضه دوم فلسطین) در ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۰۰ آغاز شد و تا سال ۲۰۰۵ ادامه داشت و انتفاضه قدس (انتفاضه سوم فلسطین) نیز در اول اکتبر سال ۲۰۱۵ آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

با توجه به فرارسیدن روز جهانی قدس و شیوع ویروس کرونا در کشور ، برآن شدیم تا با مروری بر مهم ترین جملات رهبر فرزانه انقلاب امام خامنه ای (دامه برکاته) ، تاثیرگذار ترین و راهبردی ترین جمله ایشان را از نگاه طلاب مدرسه علمیه رضویه مشهد انتخاب نماییم. از این رو از شما طلبه گرامی درخواست میشود ، با مرور جملاتی که در گزینه های ذیل قید شده است ، تاثیرگذارترین و کلیدی ترین کلام را از نگاه خود انتخاب نمایید.

* لازم به ذکر است به چند تن از شرکت کنندگان در این فراخوان ، به قید قرعه هدیه نفیسی تقدیم خواهد شد.

نظر خود را ثبت کنید

comment